Phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Lực lượng CAND đã kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược

“Trong năm 2019, vai trò của lực lượng CAND là rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đã có những đóng góp rất to lớn, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật thể hiện trên 10 kết quả lớn. Ðó là đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Ðảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế.

Năm 2019 an ninh quốc gia được giữ vững và ổn định hơn, các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, các băng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao...

Lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả các mặt công tác Công an, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã nắm bắt vấn đề kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo nhanh hơn, kịp thời hơn... Thời gian tới, Ðảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, bám sát chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, có chính sách phù hợp, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa”.

(Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương ngày 4-12-2019).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

“Trong năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân cả nước được cải thiện. Ðạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND.

Lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu lần thứ XIII của Ðảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Phát huy vai trò tham mưu của lực lượng CAND với Ðảng, Nhà nước, cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Ðể xây dựng lực lượng CAND trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, xứng danh là thanh bảo kiếm của Ðảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy”.

(Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 ngày 24-12-2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân

“74 năm qua, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích và nhiều chiến công oanh liệt. Trong những thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, những người được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.


Tôi tin tưởng rằng, các thế hệ lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...”.

(Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp mặt tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND (19-8-1945 / 19-8-2019).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi