• Lực lượng An ninh nhân dân 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển

  Lực lượng An ninh nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt của CAND Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện; được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn tận trung với Đảng, không quản ngại hi sinh, gian khổ, dựa vào quần chúng nhân dân, đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

 • Bản lĩnh và trách nhiệm trước vận mệnh Tổ quốc

  Với chiến công đập tan âm mưu của các tổ chức, đảng phái phản động cấu kết với thực dân Pháp định đảo chính, lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 7/1946 sẽ mãi mãi được lịch sử khắc ghi. Đây là một chiến công xuất sắc thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng ANND trước những thử thách hiểm nghèo với vận mệnh Tổ quốc.

 • Quan điểm phòng, chống tham nhũng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và những giải pháp thực hiện

  Tham nhũng là một hiện tượng tồn tại tất yếu khách quan trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước. Bởi vì tham nhũng luôn luôn gắn với quyền lực nhà nước; một số người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước đã lợi dụng quyền lực nhà nước để tham nhũng, nhằm thu về những lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình mình, hoặc cho người thân của mình.

 • Điểm mới về cư trú cần lưu ý từ ngày 1/7/2021

  Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 bắt đầu có hiệu lực với một số điểm mới đáng lưu ý.

 • Những mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cần lưu ý

  Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ 6-9/7/2021, trong đó có 2 ngày thi chính thức là 7-8/7/2021, dự kiến ngày 26/7/2021 sẽ công bố điểm thi.

 • Học viện Cảnh sát nhân dân vận động hơn 2000 đơn vị máu cứu người

  Ngày 26/6/2021, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp cùng Báo Tiền Phong và các bệnh viện: Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Bệnh Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” năm 2021. Hàng nghìn cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện đã tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu cứu người. 

 • Bước tiến trong đổi mới quản trị Quốc gia

  Sau một thời gian ngắn triển khai khẩn trương, quyết liệt, Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu. Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ 1/7/2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ nhân dân.

 • Tạo thói quen tích cực trong việc ứng xử trên mạng xã hội

  Bên cạnh những thông tin tích cực, trên mạng xã hội cũng tồn tại những thông tin sai trái, độc hại, không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.  

 • Những yêu cầu đặt ra đối với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

  Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Có thể nói sinh mạng của Đảng cũng như sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ với hoạt động lý luận của Đảng.

 • Nhận thức, quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 • Infographics: Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội

  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam

 • Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

  Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.  

 • Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh

  Trong lần trả lời phỏng vấn báo nước ngoài ngày 26/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”[1]. Thực lực ở đây là tiềm lực, sức mạnh của đất nước, trước hết là sức mạnh về chính trị, kinh tế tổng hợp, đặc biệt là sức mạnh quốc phòng, an ninh, sức mạnh quân sự trên chiến trường. Từ thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng luôn đề ra những quan điểm cơ bản, nhất quán để chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh. Những quan điểm định hướng cùng với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đặt ra đối với quốc phòng, an ninh qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thể hiện sâu sắc về nhận thức lý luận và thực tiễn.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương về tự học và học tập suốt đời

  Những lời dạy ngắn gọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nổi bật lên sự cần thiết của việc tự học và mối liên hệ khăng khít của các chủ đề tham gia vào quá trình tự học. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về ý chí học tập, vươn lên không mệt mỏi.

 • Cách thức đóng góp trực tiếp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

  Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT