Thư viện Video

Hội thảo quốc tế đào tạo cảnh sát trong bối cảnh mới

Chiều 14/5, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo cảnh sát trong bối cảnh mới - kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế. Nguồn: ANTV

Đã xem: 1064
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10