Thư viện Video

Khóa D43, D30 - 31 Lào và Khóa 4 hệ Tư pháp hình sự thực hành chính trị - xã hội

603 sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân về thực hành Chính trị - Xã hội tại huyện Bảo Thắng. Phóng sự do Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Thắng thực hiện

Đã xem: 1091
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10