Báo cáo chuyên đề: “Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”
TS. Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề tại Học viện CSND
Ngày 06/6/2017, Học viện CSND đã mời TS. Lê Hải Bình - Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề: “Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.
Tại buổi báo cáo chuyên đề, TS. Lê Hải Bình đã giới thiệu tới toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND tình hình thế giới, khu vực hiện nay và thực tiễn tác động trực tiếp đến đất nước ta. Từ đó, Đảng và Nhà nước đã đặt ra yêu cầu cần xây dựng, triển khai các chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước.

Qua nội dung báo cáo chuyên đề, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã nắm bắt được những quan điểm chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như việc nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của nước ta trong tình hình mới hiện nay; trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo tại Học viện CSND.
PV

Bài này đã được xem: 299
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45794951
Đang truy cập: 698