Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước

Ngày 17/7/2017, tại Lễ chào cờ đầu năm học mới 2017 - 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018), 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2018).

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” nói riêng đã trở thành phong trào sâu rộng, bền bỉ và hiệu quả trong toàn lực lượng CAND, là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy được phát động với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và giá trị to lớn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

2. Chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện. Triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập; khai thác cơ sở dữ liệu của thư viện điện tử vào hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong cán bộ, học viên.

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

4. Thi đua nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, tham mưu tổng hợp, hậu cần phục vụ nhằm đáp ứng chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện khi được Bộ duyệt, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, dạy học theo tín chỉ. Tập trung xây dựng và hoàn thiện 10 hạng mục, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện.

5. Chủ động đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước; việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm học 2017 - 2018.

 

Với truyền thống vẻ vang của Nhà trường, tinh thần phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện sẽ tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện CSND; tiếp tục đoàn kết, đổi mới, ra sức thi đua phấn đấu trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, góp phần xây dựng Học viện CSND sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia.

PV

Bài này đã được xem: 253
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45174043
Đang truy cập: 397