Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Lịch
Học viện CSND thông báo những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Lịch.

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu theo chức năng của Toà án nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Lịch               Khoá: 19

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- GS.TSKH Nguyễn Phùng Hồng

- PGS. TSKH Nguyễn Đức Bình

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn hoạt động của Tòa án nhân dân một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu về phòng ngừa một loại tội phạm cụ thể: tội phạm xâm phạm sở hữu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm; những nhận thức chung về tội phạm xâm phạm sở hữu và lý luận về phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu theo chức năng của Tòa án nhân dân. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về phòng ngừa tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng của hệ thống Tòa án nhân dân.

2. Luận án phân tích và chỉ rõ những đặc điểm tội phạm học và đặc điểm pháp lý của tội phạm xâm phạm sở hữu trong 10 năm (2006 - 2016), đồng thời phân tích, luận giải, đánh giá cụ thể thực trạng tình hình tiến hành các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu theo chức năng của Tòa án nhân dân trong những năm qua dưới nhiều bình diện khác nhau: tổ chức bộ máy, các biện pháp phòng ngừa cụ thể và quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân với các chủ thể khác trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu.

3. Thông qua hoạt động của Toà án nhân dân, đặc biệt là hoạt động xét xử các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, trực tiếp phát hiện ra những sơ hở trong hoạt động quản lý của nhà nước, công dân, cá nhân để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

4. Đặc biệt, luận án đã phân tích và phát hiện được các thiếu sót, hạn chế của hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu theo chức năng của Tòa án nhân dân và nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp có tính thiết thực. Những giải pháp trong luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu trong thời gian tới.

Bài này đã được xem: 423
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45794959
Đang truy cập: 702