Thư cảm ơn của Công an tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Học viện CSND nhận được Thư cảm ơn của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Học viện CSND trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư:

 

 BỘ CÔNG AN

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

THƯ CẢM ƠN

 

Kính gửi:

-       Đ/c Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND;

-       Khoa Nghiệp vụ cơ sở - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Triển khai “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân đân”, từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quán triệt và thực hiện các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an về Năm công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND, trọng tâm là tổ chức Hội thi Nghiệp vụ cơ bản cho các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tiến tới tổ chức hội thi trong toàn lực lượng CSND của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua triển khai hội thi tại 17 đơn vị cơ sở, đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần làm chuyển biến nhận thức của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong việc thực hiện các mặt công tác NVCB, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Góp phần vào những thành công bước đầu nói trên có sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Học viện Cảnh sát nhân dân, Khoa Nghiệp vụ cơ sở trong việc hỗ trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh xây dựng, thẩm định, đánh giá và định hướng những vấn đề lý luận trong hệ thống câu hỏi phục vụ cho hội thi các cấp.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin gửi lời cảm ơn đến Học viện Cảnh sát nhân dân, Khoa Nghiệp vụ cơ sở; đồng thời mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thường xuyên của các đồng chí để Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                            

 

(Đã ký)

 

 

Đại tá Bùi Đình Quang

 

Bài này đã được xem: 278
Bài mới nhất
PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 45794930
Đang truy cập: 687