Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của chính quyền, công an và nhân dân địa phương, từ ngày 26/8 đến ngày 18/9/2016, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức cho 1.381 sinh viên Khóa D41, D28 Lào và Khóa 2 hệ Tư pháp hình sự đi thực hành chính trị - xã hội tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập và rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam).
Nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trang bị cho giới trẻ kiến thức cơ bản, kỹ năng phòng tránh xâm hại qua mạng Internet, Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc (Văn phòng AFP) tại Hà Nội đã chia sẻ tài liệu "Hướng dẫn an toàn và an ninh mạng cho bạn và gia đình". Ban biên tập Website xin đăng tải toàn bộ tài liệu trên.
PHOTO GALLERY
VIDEO CLIPS
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 37020404
Đang truy cập: 568