Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã sớm hình thành và có một nền văn hiến lâu đời với những giá trị truyền thống quý báu cho thế hệ muôn đời sau kế thừa và phát triển, đó là truyền thống anh hùng bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, đoàn kết thuỷ chung, tình nghĩa đồng bào sâu nặng…, do đó việc giáo dục lịch sử và văn hóa truyền thống dân tộc luôn được coi là vấn đề cấp thiết và các trường đại học phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm này, phải là nơi đào tạo, tôi luyện và tỏa sáng các truyền thống văn hóa dân tộc. Nhận thức rõ vấn đề này, trong những năm vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND luôn quan tâm đến công tác giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để làm tốt công tác này, trong 05 năm (2008-2013), Học viện CSND đã đầu tư, xây dựng và hoàn thành nhiều công trình văn hóa, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường.

Từ tháng 9/2013 trở lại đây, bắt đầu ở Hải Phòng và sau đó đến Hà Nội, Tp.HCM, Vũng Tàu, Trà Vinh, An Giang, Long An, Cần Thơ..., nhiều thuê bao điện thoại cố định và di động của VNPT bị kẻ xấu gọi đến quấy rối, lừa đảo, thậm chí uy hiếp nhằm trục lợi, chiếm đoạt từ người bị hại.

Thời gian gần đây các nhà khoa học trong ngành Công an đã quan tâm nghiên cứu, tổng kết và công bố nhiều công trình khoa học về công tác nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Công an nhân dân dưới dạng các bài viết, đề tài khoa học, báo cáo tổng kết, sách chuyên khảo và các giáo trình nghiệp vụ ở các Học viện, nhà trường Công an nhân dân. Việc nghiên cứu một cách có hệ thống và tập hợp các công trình khoa học về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Công an nhân dân nói trên là một việc làm cần thiết; góp phần hoàn thiện về lý luận nghiệp vụ trinh sát và nâng cao hiệu quả áp dụng trong đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự.

PHOTO GALLERY
Tra cứu điểm thi
Chọn kỳ thi : Số báo danh :
Liên kết website
Lượt truy cập
Lượt truy cập: 21756935
Đang truy cập: 212