Có tổng số 32 ảnh trong Gallery này.
Thiếu tá Bùi Thị Diệp Nga, Chủ tịch Hội phụ nữ Học viện CSND phát biểu khai mạc Hội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:08:21 PM.
Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chúc mừng toàn thể chị em phụ nữ Học viện nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Tạo ngày: 3/7/2017 5:08:44 PM.
Ban Tổ chức tặng hoa cho các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:07:46 PM.
Các đội tích cực sáng tạo tác phẩm
Tạo ngày: 3/7/2017 5:26:25 PM.
Các đội tích cực sáng tạo tác phẩm
Tạo ngày: 3/7/2017 5:26:50 PM.
Các đội tích cực sáng tạo tác phẩm
Tạo ngày: 3/7/2017 5:27:32 PM.
Các đội tích cực sáng tạo tác phẩm
Tạo ngày: 3/7/2017 5:27:58 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:28:27 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:28:39 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:29:29 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:29:53 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:30:05 PM.
Các đội thuyết trình ý tưởng tác phẩm cắm hoa nghệ thuật
Tạo ngày: 3/7/2017 5:30:28 PM.
Ban Giám khảo làm việc một cách khách quan, công tâm nhất để lựa chọn những đội xuất sắc nhất trong Hội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:31:24 PM.
Tác phẩm đạt giải Đặc biệt tại Hội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:33:26 PM.
Các tác phẩm độc đáo, ý nghĩa, thể hiện tính nghệ thuật cao của các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:33:54 PM.
Các tác phẩm độc đáo, ý nghĩa, thể hiện tính nghệ thuật cao của các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:34:54 PM.
Các tác phẩm độc đáo, ý nghĩa, thể hiện tính nghệ thuật cao của các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:35:43 PM.
Các tác phẩm độc đáo, ý nghĩa, thể hiện tính nghệ thuật cao của các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:36:15 PM.
Các tác phẩm độc đáo, ý nghĩa, thể hiện tính nghệ thuật cao của các Đội thi
Tạo ngày: 3/7/2017 5:36:43 PM.
Trang1 2