Có tổng số 5 ảnh trong Gallery này.
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND tiếp xã giao ngài Bublikov Vadim, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam
Tạo ngày: 1/20/2017 4:57:25 PM.
Học viện CSND tặng quà lưu niệm cho ngài Tham tán công sứ
Tạo ngày: 1/20/2017 4:57:40 PM.
Đoàn thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an qua các thời kỳ
Tạo ngày: 1/20/2017 4:57:55 PM.
Nhân dịp này, ngài Bublikov Vadim đã tham dự Lễ khánh thành công trình Tượng đài nhà cách mạng Ph.D.Dgiec-zen-xki
Tạo ngày: 1/20/2017 4:59:48 PM.
Công trình Tượng đài nhà cách mạng Ph.D.Dgiec-zen-xki là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống tại Học viện CSND
Tạo ngày: 1/20/2017 5:00:33 PM.
Trang1