Có tổng số 3 ảnh trong Gallery này.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cảm ơn ngài Chang Jae Yun đã hỗ trợ tích cực cho công tác giáo dục, đào tạo của Học viện CSND trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trong đó có việc đầu tư triển khai Dự án Xây dựng Thư viện điện tử tại Học viện CSND. Công trình hiện đang được khai thác sử dụng và phục vụ hiệu quả mục tiêu tin học hóa - hiện đại hóa công tác giáo dục - đào tạo tại Học viện.
Tạo ngày: 2/28/2017 4:59:35 PM.
Ngài Chang Jae Yun cảm ơn Học viện CSND đã giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và khẳng định dù trong cương vị công tác nào, ông luôn ủng hộ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Văn phòng KOICA và các đối tác Việt Nam, đặc biệt là Học viện CSND.
Tạo ngày: 2/28/2017 4:59:49 PM.
Lãnh đạo Học viện CSND và đại diện Văn phòng KOICA tại Việt Nam tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.
Tạo ngày: 2/28/2017 5:00:04 PM.
Trang1