Bộ sách Khoa học Công an Việt Nam

Tuy nhiên, các giáo trình, tài liệu khoa học Công an ở Việt Nam đến nay hầu như mới chủ yếu đề cập tới phần lý luận chung và cách tiếp cận chủ yếu dựa trên Khoa học Công an Xô - Viết trước đây, còn thiếu những thành tựu của khoa học Công an hiện đại.

Dựa trên hoạt động thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta 70 năm qua (1945 - 2015), tham khảo và tổng thuật những thành tựu cơ bản của khoa học Công an hiện đại trên thế giới; được sự nhất trí và chỉ đạo của Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện CSND đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Bộ Công an, các tổng cục, vụ, cục, Học viện, nhà trường CAND biên soạn Bộ sách “Khoa học Công an Việt Nam” để làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tổ chức đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia; PCTP cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, các cán bộ thực tiễn, học viên ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường CAND và các cơ quan bảo vệ pháp luật nước ta. 

Bộ sách gồm 8 tập: Tập 1: Lý luận và phương pháp luận Khoa học Công an; Tập 2: Quản lý Nhà nước về An ninh quốc gia, TTATXH; Tập 3: Khoa học lãnh đạo, chỉ huy CAND; Tập 4: Lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia; Tập 5: Lý luận về đảm bảo TTATXH; Tập 6: Lý luận Tình báo Việt Nam; Tập 7: Lý luận về xây dựng lực lượng CAND; Tập 8: Lý luận Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Đây là bộ sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, đồng thời khẳng định những giá trị khoa học, lý luận và tổng kết thực tiễn 70 năm đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT của lực lượng CAND Việt Nam.

Có thể khẳng định, những bộ sách do Học viện CSND biên soạn là những công trình có giá trị và ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn trong 70 năm đảm bảo ANTT của lực lượng Công an Việt Nam. Góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện CSND, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lực lượng CAND, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để những bộ sách trên phát huy tác dụng trong nghiên cứu, học tập và áp dụng vào thực tiễn của lực lượng CAND, Học viện CSND cần phổ biến rộng rãi trong toàn lực lượng CAND để phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình hiện nay. Sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho học viên các bậc học tại Học viện, nhà trường CAND để nâng cao kỹ năng thực hành, trình độ nghiệp vụ cho học viên. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung về lý luận, thực tiễn để các bộ sách được hoàn thiện hơn và nghiên cứu tổ chức xuất bản các bộ sách có giá trị khoa học cao đáp ứng yêu cầu đào tạo và xứng đáng với vị thế và vai trò trường trọng điểm của ngành vào năm 2015 và trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT