Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ

Tuy nhiên, tệ nạn ma túy vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn có mặt phức tạp hơn. Từ sau Chiến tranh Lạnh, dưới sự tác động của tiến trình toàn cầu hóa, ma túy đã nhanh chóng trở thành một vấn đề toàn cầu mang tính cấp bách và là mối de dọa an ninh phi truyền thống. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã bị các tổ chức tội phạm lợi dụng vào việc sản xuất ra các loại ma túy tổng hợp mới, Internet, xa lộ thông tin toàn cầu, bị sử dụng vào việc quảng bá, mua bán các loại ma túy. Quá trình đơn giản hóa thủ tục trong giao lưu hàng hóa và con người giữa các nước bị lợi dụng vào việc mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các tổ chức tội phạm ma túy không còn dừng lại ở quy mô khu vực mà còn liên khu vực, thậm chí liên châu lục.

Hoa Kỳ, quốc gia có thị trường tiêu thụ ma túy lớn nhất toàn cầu, chịu tác động trực tiếp của tệ nạn ma túy. Dưới góc độ vấn đề toàn cầu, Hoa Kỳ đổi mặt với diễn biến phức tạp và biến động nhanh chóng của hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy quốc tế. Dưới gỏc độ an ninh phi truyền thông, Hoa Kỳ phải đối phó, ngăn chặn những tác hại do tệ nạn ma túy có thể gây ra đối với an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an ninh con người và nền kinh tế Hoa Kỳ. Dưới những tác động trên, việc Hoa Kỳ thực hiện chính sách hợp tác với các nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy là giải pháp tất yếu. Với vị trí là siêu cường, chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đối với nỗ lực kiểm soát ma túy quốc tế nói chung và từng quốc gia nói riêng.

Đối với Việt Nam, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số lượng người sử dụng chưa giảm và còn lớn. Tội phạm ma túy tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động tiến hành vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào với số lượng lớn. Do tính chất toàn cầu của ma túy, Việt Nam đã, đang và sẽ chịu tác động mạnh mẽ của tình hình ma túy ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, cuộc đấu tranh phong, chống ma túy ở Việt Nam cần gắn chặt với nỗ lực đấu tranh chung của cộng đồng quốc tế, trong đó Hoa Kỳ Là một đối tác quan trọng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong cuộc đấu tranh phòng, chống  ma túy. Dưới góc độ vấn đề toàn cầu, Hoa Kỳ đối mặt với diễn biến phức tạp và biến động nhanh chóng của hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy quốc tế. Dưới góc độ an ninh phi truyền thống, Hoa Kỳ phải đối phó, ngăn chặn những tác hại do tệ nạn ma túy có thể gây ra đối với an ninh quốc gia, trật tự xã hội, an ninh con người và nền kinh tế Hoa Kỳ. Dưới những tác động trên, việc Hoa Kỳ thực hiện chính sách hợp tác với các nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy là giải pháp tất yếu. Với vị trí là siêu cường, chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đối với nỗ lực kiểm soát ma túy quốc tế nói chung và từng quốc gia nói riêng.

Đôi với Việt Nam, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tình hình ma túy vẫn diễn biến phức tạp, số lượng người sử dụng chưa giảm và còn lớn. Tội phạm ma túy tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động tiến hành vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào với số lượng lớn. Do tính chất toàn cầu của ma túy, Việt Nam đã, đang và sẽ chịu tác động mạnh mẽ của tình hình ma túy ở khu vực và trên thế giới. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy ở Việt Nam cần gắn chặt với nỗ lực đấu tranh chung của cộng đồng quốc tế, trong đó Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, việc tìm hiểu cách tiếp cận, quan điểm, giải pháp hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có giá trị thực tiễn, giúp Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.

Cuốn sách “Chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ” của TS. Hoàng Anh Tuyên là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách toàn diện chính sách hợp tác quốc tế của Hoa Kỳ trong một lĩnh vực rất đặc thù. Trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu của trong nước và nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, cuốn sách đã phân tích chính sách nói trên trong khoảng hơn 100 năm. Với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách đã làm rõ bối cảnh, mục tiêu, giải pháp và thực tế triển khai thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ trong từng thời kỳ. Đặc biệt, cuốn sách đã đưa ra những đánh giá mang tính khái quát về ưu, nhược điểm cũng như tác động của chính sách đối với công tác phòng, chống ma túy của thế giới.

Cuốn sách được chia làm bốn chương.

Chương 1. Ma túy và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy được phân tích, giúp người đọc, nhất là những người chưa có điều kiện tìm hiểu về ma túy và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Chương 2. Khảo sát thực tiễn triển khai chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ kể từ năm 1909 đến 1993 - đây là giai đoạn dần hình thành sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế về nhu cầu hợp tác để giải quyết vấn đề ma túy, mà thể hiện rõ nhất là sự ra đời và hoàn thiện thể chế kiểm soát ma túy quốc tế.

Chương 3. Phân tích thực tiễn việc thực hiện chính sách trong giai đoạn 1993 - 2016. Đây là giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh và ma túy nổi lên trong chương trình nghị sự toàn cầu. Kế thừa chính sách giai đoạn trước, Hoa Kỳ đã triển khai một chính sách hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuy có phạm vi toàn cầu, thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong tĩnh vực này.

Chương 4. Đi sâu phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của chính sách hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy của Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra những nét chấm phá về chính sách trong thời kỳ đầu của chính quyền Tổng thống D.Trump (2017 - 2018). Phần kết luận nêu khái quát các kết quả nghiên cứu và có liên hệ đưa ra một số khuyến nghị nhằm tranh thủ và thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.

Cuốn sách là nguồn tham khảo có ích cho những người muốn nghiên cứu về Hoa Kỳ nói chung và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói riêng. Những người làm công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam cũng có thể tìm thấy trong cuốn sách những kinh nghiệm, giải pháp mà Hoa Kỳ thực hiện để giải quyết vấn đề ma túy, từ đó có thêm thực tiễn khi nghiên cứu và tính toán các giải pháp cho công tác phòng, chống ma túy trong nước cũng như thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.

Bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo có thể liên hệ Trung tâm Lưu trữ và thư viện, Học viện CSND. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT