Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, với sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, tình hình TTATGT đường bộ trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực. TNGT so với năm 2016 giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, số người chết và bị thương do TNGT giảm chậm, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container, tai nạn trên địa bàn nông thôn, tai nạn liên quan đến trẻ em vẫn diễn biến phức tạp, chất lượng hạ tầng giao thông còn nhiều yếu kém, chưa phát huy hết năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT… Đây là những thách thức rất lớn đặt ra cho công tác bảo đảm TTATGT trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để giúp các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học có cái nhìn tổng thể về tình hình TTATGT và công tác bảo đảm TTATGT ở nước ta trong năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn và xuất bản “Sách trắng về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2017 - 2018”. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các thông tin mới nhất được cập nhật hàng năm về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông, tình hình TTATGT, thực trạng công tác bảo đảm TTATGT của các cơ quan nhà nước. Cuốn sách cũng đưa ra những nhận xét, đánh giá, các dự báo cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong năm 2018.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT