Từ điển Công an Việt - Lào

Đồng thời, giới thiệu, làm phong phú và góp phần hoàn thiện các thuật ngữ ngành Khoa học Công an của hai nước CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam. Đây là công trình khoa học kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác (18.7.1977-18.7.2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05.9.1962 - 05.9.2017) giữa hai nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và là sự thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Nhà nước Việt - Lào nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Với 3.046 mục từ và thuật ngữ hiện đại, nội dung cuốn Từ điển đã đề cập hầu hết các lĩnh vực công tác Công an và được biên soạn trên cơ sở kế thừa cuốn Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam xuất bản năm 2000, hệ thống các tài liệu nghiệp vụ của ngành Công an hai nước Việt - Lào. Trong quá trình biên soạn, Ban Biên soạn đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an, đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân - Trưởng Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng lý luận Bộ Công an; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, các nhà khoa học, các nhà quản lý đang công tác tại Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam.

Từ điển Công an Việt - Lào là từ điển nghiệp vụ xuất bản lần đầu với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể tác giả. Mặc dù được biên soạn, biên tập, thẩm định chặt chẽ, nghiêm túc nhưng cuốn Từ điển không thể tránh khỏi thiếu sót. Ban Biên soạn rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý của các nhà khoa học và bạn đọc để cuốn Từ điển được hoàn thiện hơn.

* Bạn đọc có nhu cầu tham khảo vui lòng liên hệ Trung tâm Nghiên cứu phát triển lý luận Cảnh sát - Viện Khoa học Cảnh sát - Tầng 3 - Thư viện Lê Quân, Học viện CSND.

BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT