Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên

Tính đến nay, biên chế đơn vị ổn định với tổng số cán bộ, chiến sĩ: 14 đồng chí; cơ cấu: 04 lãnh đạo, 08 cán bộ, 02 chuyên viên cao cấp.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung chương trình bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng chuyên đề cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp của lực lượng Cảnh sát; bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ cho cán bộ Cảnh sát nước bạn theo Hiệp định hợp tác giữa Bộ công an Việt Nam và các nước.

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp nghiên cứu khoa học và các chuyên đề khác cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các học viện, trường Cảnh sát nhân dân.

- Tổ chức công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cho các khóa bồi dưỡng chức danh, chuyên đề và giáo viên do Trung tâm đảm nhiệm; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng, phương pháp quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ thực tiễn chiến đấu của Ngành.

- Tổ chức chiêu sinh học viên các khóa bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

- Xây dựng lịch giảng dạy, học tập cho các khóa bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên và công tác giảng dạy, học tập cho các khóa theo đúng nội dung, chương trình, lịch trình và quy chế đào tạo, đánh giá kết quả học tập đối với học viên của Trung tâm. Giúp Giám đốc Học viện tổ chức và quản lý việc cấp các loại văn bằng, chứng chỉ đối với học viên bồi dưỡng chức danh, chuyên đề và giáo viên theo quy định.

Đến nay, Trung tâm đã làm các thủ tục mở lớp và tổ chức quản lý cho 34 lớp bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo trong và ngoài Học viện. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức xây dựng chương trình khung, kế hoạch học tập cụ thể cho các hệ lớp: Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục, cấp Giám đốc, Phó Giám đốc trong CAND, Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng… đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an; tổ chức biên soạn hệ thống tài liệu cho các hệ lớp bồi dưỡng Điều tra viên, Quy hoạch lãnh đạo các cấp, Kiểm sát viên...

Đến nay, Trung tâm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía học viên và giáo viên tham gia giảng dạy.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT