Chuẩn đầu ra của sinh viên đào tạo trình độ đại học

I. Chuẩn đầu ra của sinh viên đào tạo đại học chính quy

1. Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ

- Sinh viên đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu về kiến thức chuyên ngành được đào tạo vững về kiến thức chuyên môn, thực hành thành thạo những tình huống nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Kết quả học tập các môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu trở lên. Trong đó 2/3 số môn học nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 2.7 (theo thang điểm 4).

- Sinh viên các chuyên ngành phải học và thi đạt yêu cầu các chuẩn đầu ra cụ thể theo từng chuyên ngành như sau:

1.1. Chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Sinh viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Tư pháp hình sự.

1.2. Chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội

Sinh viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Công tác truy nã đối tượng phạm tội và truy tìm vật chứng có liên quan đến yếu tố nước ngoài;

- Sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội.

1.3. Chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Sinh viên chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong Tố tụng hình sự;

- Vai trò và hoạt động của Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự;

- Sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng trong trinh sát ngoại tuyến.

1.4. Chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế

Sinh viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Nghiệp vụ kế toán, kiểm toán;

- Quản lý kinh doanh thương mại, tài chính, ngân hàng;

- Quản trị doanh nghiệp và hợp đồng.

1.5. Chuyên ngành Kỹ thuật hình sự

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Hoạt động của giám định viên tại Tòa án nhân dân;

- Những vấn đề mới của hóa hình sự, sinh vật học hình sự, giám định ma túy và giám định kỳ thuật - cháy nổ, giám định âm thanh, giám định ADN.

1.6. Chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt

Sinh viên chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt;

- Giải quyết một số tình huống nghiệp vụ đặc trưng trong công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt;

- Tư pháp hình sự.

1.7. Chuyên ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

Sinh viên chuyên ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Tư pháp hình sự;

- Truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam;

- Công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

1.8. Chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy

Sinh viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và chó nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm về ma túy;

- Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy;

1.9. Chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự

Sinh viên chuyên ngành Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh, trật tự sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Phương pháp, chiến thuật trấn áp đối tượng khủng bố;

- Chiến thuật giải tán gây rối TTCC, biểu tình trái pháp luật, bạo loạn theo chức năng của lực lượng Cảnh sát vũ trang;

- Các kỹ năng chỉ huy tham mưu cấp đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn.

1.10. Chuyên ngành Tiếng Anh Cảnh sát

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh cảnh sát sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Nghiệp vụ Quản lý hành chính;

- Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát nhân dân;

-Một số vấn đề lý luận về điều tra hình sự;

- Kỹ năng phiên dịch tiếng Anh.

1.11. Chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm môi trường

Sinh viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm môi trường sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Phát hiện, tiếp nhận, kiểm tra, xử lý thông tin vi phạm pháp luật về môi trường của lực lượng Cảnh sát môi trường

- Những kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát môi trường

- Công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát môi trường

1.12. Chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Sinh viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (3 module: Xử lý văn bản nâng cao; Biên tập ảnh; An toàn và bảo mật thông tin);

- Tư pháp hình sự.

1.13. Chuyên ngành Luật Tố tụng hình sự

Sinh viên chuyên ngành Luật Tố tụng hình sự sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát nhân dân;

- Kiến thức về nghiệp vụ quản lý hành chính;

- Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

1.14. Chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy

Sinh viên chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn nội dung:

- Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát đường thủy.

1.15. Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc Cảnh sát

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung Quốc Cảnh sát sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Nghiệp vụ Quản lý hành chính;

- Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát nhân dân;

- Một số vấn đề lý luận về điều tra hình sự;

- Kỹ năng phiên dịch tiếng Trung Quốc.

1.16. Chuyên ngành Tham mưu chỉ huy đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Sinh viên chuyên ngành Tham mưu chỉ huy đảm bảo trật tự, an toàn xã hội sau khi học xong các môn chuyên ngành phải học và đạt chuẩn các nội dung:

- Kỹ năng soạn thảo một số văn bản phổ biến trong công tác tham mưu;

- Một số kỹ năng của người lãnh đạo, chỉ huy Cảnh sát.

2. Chuẩn về chính trị

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân, pháp luật Nhà nước. Sinh viên khi tốt nghiệp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng và có chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị.

3. Chuẩn về kỹ năng mềm

3.1. Chuẩn về sỹ quan chỉ huy

Đạt chuẩn về sỹ quan chỉ huy bao gồm chuẩn về các kỹ năng: Kỹ năng thực hành chỉ huy điều lệnh, Kỹ năng về lãnh đạo, Kỹ năng về tham mưu.

3.2. Chuẩn về bắn súng

Bắn súng ngắn: Bắn bia cố định (05 viên đạn) và bắn bia ẩn hiện (05 viên đạn) phải thi và đạt tối thiểu 70/100 điểm trở lên, trong đó mỗi bài bắn phải đạt tối thiểu 25/50 điểm trở lên.

3.3. Chuẩn về võ thuật

Đạt chứng chỉ võ thuật Công an nhân dân Chương trình nâng cao (tương đương tiểu giáo viên võ thuật).

3.4. Chuẩn bơi vũ trang

Đạt chuẩn bơi vũ trang.

3.5. Chuẩn về lái xe

Có giấy phép lái xe mô tô hạng AI và giấy phép lái xe ô tô hạng B1 hoặc B2. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt sinh viên phải có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 và giấy phép lái xe ô tô hạng C; sinh viên chuyên ngành Cảnh sát đường thủy phải có chứng chỉ lái xuồng máy Công an nhân dân.

3.6. Chuẩn về tin học

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

3.7. Đạt chuẩn về ngoại ngữ

Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương

Sinh viên nào không đạt một trong các chuẩn trên không được dự thi tốt nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra của sinh viên đào tạo đại học hệ dân sự

Chuẩn về chuyên môn

-Sinh viên đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu về kiến thức chuyên ngành được đào tạo, vững về kiến thức chuyên môn, thực hành thành thạo những tình huống cơ bản trong hoạt động của các cơ quan tư pháp. Kết quả học tập các môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu trở lên. Trong đó 2/3 số môn học chuyên ngành đạt từ 2.7 (theo thang điểm 4).

- Sinh viên hệ dân sự chuyên ngành Tư pháp hình sự phải học và đạt các chuẩn đầu ra cụ thể theo chuyên ngành như sau:

+  Kỹ năng hoạt động tại Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Tổ chức bổ trợ tư pháp;

+  Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính, dân sự, kinh tế;

+  Kỹ năng tiếp nhận, xử lý ban đầu các tình huống vi phạm pháp luật.

Chuẩn về chính trị

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Nhà nước. Sinh viên khi tốt nghiệp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng và có chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Chuẩn về kỹ năng mềm

Chuẩn về lái xe

Có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và giấy phép lái xe ô tô quốc tế hạng B1 hoặc B2.

Chuẩn về tin học

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao.

Đạt chuẩn về ngoại ngữ

Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

Chuẩn về Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Sinh viên nào không đạt một trong các chuẩn trên không được dự thi tốt nghiệp.

III. Chuẩn đầu ra sinh viên đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, sinh viên đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, sinh viên đào tạo cấp bằng đại học thứ hai, sinh viên đào tạo hoàn chỉnh kiến thức ngành điều tra hình sự (Điều tra viên)

Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ

Sinh viên đảm bảo cụ thể hóa mục tiêu về kiến thức chuyên ngành được đào tạo, vững về kiến thức chuyên môn, thực hành thành thạo những tình huống nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Kết quả học tập các môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu trở lên. Trong đó 2/3 số môn học nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 6.5 điểm trở lên (đối với sinh viên đào tạo theo niên chế), đạt từ 2.7 (đối với sinh viên đào tạo theo tín chỉ).

Chuẩn về chính trị

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh Công an nhân dân, pháp luật Nhà nước. Sinh viên khi tốt nghiệp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc được cấp Giấy chứng nhận đã qua lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng và có chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Chuẩn về kỹ năng mềm

Chuẩn về sỹ quan chỉ huy

Đạt chứng chỉ chuẩn về sỹ quan chỉ huy bao gồm chuẩn về các kỹ năng: Kỹ năng thực hành chỉ huy điều lệnh, Kỹ năng về lãnh đạo, Kỹ năng về tham mưu.

Chuẩn về bắn súng

Bắn súng ngắn: Bắn bia cố định (05 viên đạn) và bắn bia ẩn hiện (05 viên đạn), phải thi và đạt tối thiểu 70/100 điểm trở lên, trong đó mỗi bài bắn phải đạt tối thiểu 25/50 điểm trở lên.

Chuẩn về võ thuật

Đạt chứng chỉ võ thuật Công an nhân dân Chương trình nâng cao (tương đương tiểu giáo viên võ thuật). Không áp dụng chuẩn này đối với sinh viên hệ đào tạo cấp bằng đại học thứ hai.

Chuẩn về lái xe

Có giấy phép lái xe mô tô hạng AI và giấy phép lái xe ô tô hạng BI hoặc B2. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phải có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 và giấy phép lái xe ô tô hạng c.

Chuẩn về tin học

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Sinh viên nào không đạt một trong các chuẩn trên không được dự thi tốt nghiệp.

IV. Chuẩn đầu ra đối với sinh viên quốc tế

Phòng Quản lý đào tạo xếp lịch cho học viên quốc tế học các môn chuẩn đầu ra về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về sỹ quan chỉ huy, bắn súng, võ thuật và tin học (học cùng các lớp của sinh viên Việt Nam). Miễn thực hiện chuẩn đầu ra về chính trị và lái xe cho sinh viên quốc tế. Riêng chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên quốc tế được học nâng cao kỹ năng tiếng Việt.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT