Giới thiệu đào tạo Hệ Liên thông

Hiệu quả từ việc tổ chức đào tạo Hệ liên thông trong suốt thời gian qua cho thấy, hình thức đào tạo này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định việc tiếp tục duy trì và mở rộng hình quy mô của loại hình đào tạo này là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế của các trường đại học hiện nay, đáp ứng kịp thời yêu cầu đào tạo cán bộ trong lực lượng CAND.

Về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo: Về cơ bản, nội dung chương trình đào tạo được xây dựng bám sát mục tiêu chung của chương trình giáo dục đào tạo và những mục tiêu chung của Ngành và loại hình đào tạo, bao quát được tất cả các kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, các kiến thức cơ bản, kiến thức bổ trợ giúp cho học viên có được tầm hiểu biết sâu rộng hơn.

* Chuyên ngành đào tạo:

- Quản lý nhà nước về trật tự xã hội;

- Trinh sát phòng, chống tội phạm trật tự xã hội;

- Điều tra tội phạm trật tự xã hội;

- Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế;

- Kỹ thuật hình sự;

- Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt;

- Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân;

- Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy;

- Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ ANTT.

Thời gian đào tạo: 03 năm.

Đối tượng tham gia học tập: Cán bộ Công an tốt nghiệp các trường Trung cấp CAND, có thời gian công tác đủ 36 tháng.

Chất lượng đào tạo: Ngoài việc hoàn thành nội dung chương trình đào tạo, Học viên tốt nghiệp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về Chuẩn đầu ra, bao gồm Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về chính trị, chuẩn về kỹ năng mềm (chuẩn về sỹ quan chỉ huy, chuẩn về bắn sung, võ thuật, lái xe, chuẩn về tin học - ngoại ngữ). Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, học viên đảm bảo được trang bị đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ hiệu quả cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới hiện nay.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT