Giáo dục đại học hệ VLVH tại Học viện CSND

Hoạt động đào tạo hệ VLVH ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, loại hình và chất lượng đào tạo, cụ thể:

Về quy mô đào tạo: Giai đoạn 1981 - 1990, Học viện tổ chức đào tạo hệ VLVH với quy mô hạn chế, hàng năm tuyển sinh khoảng từ 100 đến 200 học viên. Hiện tại, quy mô đào tạo hệ VLVH rất lớn với hơn12.500 học viên, chiếm khoảng 50% quy mô đào tạo của nhà trường.

Về loại hình đào tạo: Học viện tổ chức đào tạo hệ VLVH tại trường và các lớp đào tạo liên kết với các đơn vị, địa phương (4.5 năm). Hiện nay, Học viện tổ chức thêm hình thức đào tạo VLVH khác như Liên thông từ Trung cấp lên đại học (03 năm) cho các cán bộ đã tốt nghiệp trung cấp CAND, đào tạo Điều tra viên (03 năm), đào tạo cấp bằng đại học văn bằng 2 (02 năm).

Về chuyên ngành đào tạo: bao gồm:

+ Điều tra trinh sát;

+ Điều tra hình sự;

+ Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

+ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự;

+ Tham mưu, chỉ huy CAND.

Về chất lượng đào tạo: Với đông đảo đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, hệ thống giáo trình, bài giảng, công cụ phương tiện đào tạo ngày càng hiện đại, tiên tiến, đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ VLVH tại Học viện. Năm 2009, Học viện CSND đã triển khai thực hiện đề án Chuẩn đầu ra đối với hệ VLVH bao gồm: Chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn về chính trị, chuẩn về kỹ năng mềm (chuẩn về sỹ quan chỉ huy, chuẩn về bắn súng, võ thuật, lái xe, chuẩn về tin học - ngoại ngữ), góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng đào tạo đại học hệ VLVH. Học viên tốt nghiệp đại học hệ VLVH đều phát huy tốt kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cựu học viên hệ VLVH đã thực sự trưởng thành trong công tác, được tín nhiệm phân công, bổ nhiệm vào các vị trí, chức vụ công tác trọng yếu của các đơn vị, địa phương.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT