Sứ mạng, tầm nhìn

1.1. Sứ mạng

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng; giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Công an nhân dân

1.2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2025, Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia, tiến tới là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN.

1.3. Giá trị cốt lõi

Phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa và định hướng phát triển, Học viện CSND đã được định hình với một hệ giá trị cốt lõi: “Chất lượng cao - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển bền vững”.

1.4. Phương châm hành động

"CHỦ ĐỘNG - NÊU GƯƠNG - KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ"

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT