• Tinh gọn tổ chức bộ máy , xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh

  Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong công tác tổ chức, cán bộ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác; gắn liền với công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức cán bộ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 • Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính

  Trong các mặt công tác nổi bật nửa đầu nhiệm kỳ của Bộ Công an, có một dấu ấn đặc biệt, đó là lực lượng Công an đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, xã hội, góp phần phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số. Kết quả trên có được từ quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của người đứng đầu Bộ Công an cho tới từng CBCS trong toàn lực lượng.

 • Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Tô Lâm đối với CBCS là phải chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý, tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, để không phải xử lý nhiều cán bộ, đảng viên"...  

 • Tự hào truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

 • Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

  Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công,  78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ nhiều nội dung quan trọng về truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và những vấn đề đặt ra đối với công tác Công an trong tình hình hiện nay.

 • Tư duy, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lực lượng CAND đã đạt nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác Công an. Qua đó, phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Thư chúc mừng của Học viện Volgograd - Bộ Nội vụ Liên bang Nga

  Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, đồng chí Giám đốc Học viện Volgograd - Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã gửi Thư chúc mừng Học viện CSND. Cổng thông tin điện tử Học viện trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng.

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng: Nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một,” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn.

 • Hôm nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND chính thức có hiệu lực

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Luật gồm 2 Điều, trong đó Điều 1 sửa đổi các Điều 22, 23, 25, 29, 30, và 42 của Luật CAND. Luật chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

 • 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

  Trước tình trạng lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đưa ra 3 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, đó là: Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu an toàn và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật.

 • Lực lượng Cảnh sát cơ động - “Lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

  Trong mỗi giai đoạn cách mạng, phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định mục tiêu xây dựng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình hình. Trong đó xây dựng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước.  

 • Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phong, thăng hàm Thiếu tướng Công an nhân dân

  Dự thảo nghị quyết bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong Luật Công an nhân dân.

 • Cụ thể hóa quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bảo đảm an ninh quốc gia

  Kế thừa bài học, kế sách “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tại Đại hội XIII, tư duy, lý luận về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” lần đầu tiên được Đảng ta hoàn thiện, phát triển mới, chính thức đưa vào văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, trở thành tư tưởng chỉ đạo, phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cổng Thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về vấn đề trên, với tiêu đề "Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Cụ thể hóa quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bảo đảm an ninh quốc gia".

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với thương binh, liệt sỹ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sỹ - những người hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Người luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi nhớ công ơn to lớn đó, “phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

 • Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới, năm 2023

  Căn cứ hướng dẫn, quy định của Bộ Công an về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học Công an nhân dân năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Học viện CSND thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với trình độ đại học chính quy năm 2023 như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT