Học viện Cảnh sát Campuchia - Quá trình phát triển và định hướng trong tương lai
Đoàn cán bộ Học viện CSND thăm và làm việc với Tổng cục Cảnh sát - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Trường Cảnh sát quốc gia ra đời có nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quốc gia Campuchia nhằm giúp cho lực lượng Cảnh sát nâng cao kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự xã hội. Sau đó, để phù hợp với những yêu cầu cần thiết trong tiến trình phát triển xã hội và những tiến bộ trong công tác đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quốc gia Campuchia, năm 2002, Bộ Nội vụ và chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định đổi tên trường Cảnh sát quốc gia Dey Eth thành Trường Cảnh sát hoàng gia (RPS) theo tiểu Nghị định số 73 ngày 2/5/2002 về việc thành lập trường Cảnh sát hoàng gia.

Năm 2007, Chính phủ hoàng gia và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã quyết định đổi tên trường Cảnh sát Hoàng gia thành Học viện Cảnh sát Campuchia (PAC) theo tiểu Nghị định số 88 ngày 27/7/2007 để phù hợp với chính sách cải cách của chính phủ hoàng gia và chính sách phát triển đa ngành của quốc gia. Từ đó, Học viện Cảnh sát Campuchia tồn tại cho đến ngày nay.

Chương trình giáo dục và đào tạo

Chương trình giáo dục của Học viện Cảnh sát Campuchia được chia ra làm hai chương trình bao gồm: Chương trình đào tạo trong nước dài hạn; đào tạo chuyên ngành Cảnh sát và chương trình đào tạo tại nước ngoài. Tính đến năm 2012 đối với chương trình đào tạo trong nước, Học viện Cảnh sát Campuchia đã đào tạo được 1097 khóa học với 74024 học viên tốt nghiệp; đối với chương trình đào tạo tại nước ngoài, đã có 4253 cán bộ, học viên được Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia kí quyết định và cử tham dự các hội thảo, chương trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm ở rất nhiều quốc gia bạn bè.

Hệ thống giáo dục đào tạo của Học viện Cảnh sát quốc gia

Dựa trên sự phát triển trong giáo dục và đào tạo của Cảnh sát  quốc gia từng năm, Học viện Cảnh sát  Campuchia đã phát triển các cấp đào tạo để đảm bảo hiệu quả giáo dục và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Công tác Hợp tác quốc tế

Trong suốt 13 năm qua, Học viện Cảnh sát Campuchia đã có được nhiều thành tựu và sự tiến bộ cũng như phát triển trong công tác đào tạo Cảnh sát của mình. Học viện Cảnh sát Campuchia đạt được kết quả trong đào tạo cảnh sát một phần là nhờ có sự mở rộng hợp tác và quan hệ quôc tế của Học viện. Bên cạnh đó là sự nỗ lực và quan tâm sát sao từ phía Ban lãnh đạo Bộ Nội vụ. Kết quả của những nỗ lực này là sự hợp tác ngày càng gắn bó chặt chẽ giữa Học viện với các nước bạn bè như Pháp, Trung Quốc, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…

Theo chủ chương và công tác hợp tác quốc tế, Học viện Cảnh sát  nhân dân Việt Nam đã cùng với Học viện Cảnh sát  Campuchia kí Biên bản ghi nhớ giữa 2 bên tại thủ đô Hà Nội vào ngày 21/8/2008. Đây là bước ngoặt cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 2 nhà trường, tăng cường tình đoàn kết cũng như sự hỗ trợ, giúp nhau trong công tác đào tạo Cảnh sát. Kể từ đó đến nay, hàng năm Học viên Cảnh sát luôn mở những lớp đào tạo cho lực lượng Cảnh sát, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đồng thời còn tổ chức nhiều đoàn đến thăm và làm việc giữa hai nhà trường.

Định hướng công tác đào tạo Cảnh sát quốc gia Campuchia trong tương lai

Phù hợp với nền tảng chính trị của chính phủ Hoàng gia cũng như sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ trong sự phát triển nguồn lực con người, Học viện Cảnh sát  hoàng gia Campuchia đã đề ra cho mình nhiệm vụ và định hướng trong tương lai. Học viện Cảnh sát  hoàng gia Campuchia đã xây dựng kế hoạch 5 năm và chương trình hành động cụ thể, từ đó có định hướng cho những bước hoạt động đào tạo hàng năm tiếp theo phù hợp với những nhu cầu cấp bách của hiện tại và trong tương lai.

Đặc biệt với sự chỉ đạo trực tiếp về phát triển nguồn lực con người cùng với lực lượng Cảnh sát  quốc gia, Học viện Cảnh sát  Campuchia sẽ tiếp tục tiến hành công tác đào tạo theo các vấn đề then chốt như: Tiếp tục khuyến khích việc nghiên cứu khoa học Cảnh sát  với các chủ đề liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người, tội phạm vũ trang, tội phạm mạng… đồng thời sử dụng các nghiên cứu để phát triển nội dung giảng dạy cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn; Tiếp tục tiến hành cải cách và phát triển nhân viên Cảnh sát  ở tất cả các cấp; Tiếp tục tăng cường và phát triển nguồn lực con người cho nhân viên văn phòng các cấp tại Học viện Cảnh sát  Campuchia và phát triển năng lực giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên tại Học viện để có thể đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo; Tiếp tục phát triển các chương trình giảng dạy và nội dung đào tạo để phù hợp với bối cảnh và phát triển của quốc gia cũng như trong khu vực và toàn cầu…

Với tất cả những gì đã đạt được và phương hướng phát triển vững mạnh trong tương lai, chắc chắn Học viện Cảnh sát Campuchia sẽ ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công tác đào tạo lực lượng Cảnh sát, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển Vương quốc Campuchia.

Nguyễn Đình ĐạtPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT