Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hoàn thành kỳ học trao đổi năm học 2017 - 2018 tại Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc
Các học viên thực hiện báo cáo nhóm trên lớp

Trong quá trình học tập tại trường bạn, 03 học viên đã hoàn thành chương trình học tập, được trường bạn đánh giá cao.

Trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường bạn, các học viên đã hoàn thành 06 môn học, trong đó có 04 môn bắt buộc và 02 môn tự chọn. Mặc dù gặp phải một số khó khăn như môi trường học tập, hình thức lên lớp, kiểm tra, đánh giá và rào cản ngôn ngữ, tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị tốt về kiến thức chuyên môn, về ngoại ngữ, nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức về Cảnh sát, về đất nước, con người Hàn Quốc trước khi sang nước bạn học tập, học viên Cảnh sát Việt Nam đã nhanh chóng hoà nhập với các sinh viên quốc tế, tích cực học tập và đã hoàn thành tốt các môn học. Cùng với học tập chương trình đào tạo chính khoá, các học viên Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật cùng các học viên bạn, qua đó xây dựng được hình ảnh học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam trong bạn bè quốc tế.

Quá trình các học viên Việt Nam học tập tại nước bạn, Phòng Hợp tác quốc tế luôn duy trì thông tin, trao đổi với bộ phận đối ngoại, hợp tác quốc tế của trường bạn để nắm bắt thông tin, kịp thời hướng dẫn, trợ giúp các học viên của Học viện trong học tập và sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau khi các học viên hoàn thành chương trình học tập về Việt Nam, đơn vị đã chủ động tổ chức gặp gỡ, trao đổi về kết quả học tập, rèn luyện và hướng dẫn các học viên thực hiện thủ tục báo cáo kết quả chuyến đi cho Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng nắm, theo dõi, chỉ đạo; đồng thời, trợ giúp các thủ tục đối ngoại khác để các học viên nhanh chóng tiếp tục việc học tập tại Học viện và hoàn thiện các nội dung cần bổ sung trong quá trình đi học tại nước bạn.

Qua báo cáo của các học viên, có thể thấy, Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thực hiện chương trình đào tạo và quản lý học viên rất hiệu quả, có nhiều điểm ưu việt có thể nghiên cứu, học tập kinh nghiệm như: tổ chức các môn học bắt buộc và tự chọn bằng tiếng Anh; việc đánh giá kết quả học tập được tính theo tỷ lệ tham gia thảo luận trên lớp, kết quả làm việc nhóm, kết quả kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ; phần lớn các bài thi được thực hiện theo cơ chế đề mở, được sử dụng tài liệu; khuyến khích nghiên cứu các tài liệu theo chuyên đề trong nước và quốc tế; không giới hạn thời gian sử dụng thư viện... Về rèn luyện, Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc áp dụng cơ chế tự quản, có Hội đồng sinh viên của trường và Ban hoạt động sinh viên của mỗi khoá với các thành viên do Học viên tự bầu ra. Sau khi nhận báo cáo của các học viên, Đồng chí Giám đốc Học viện đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu để đề xuấp áp dụng những mô hình hay, cách làm tốt của trường bạn tại Học viện.

Từ năm 2012, sau khi hai nhà trường ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong đó có nội dung trao đổi sinh viên thường niên, hàng năm Bộ Công an đều cho phép Học viện CSND cử 03 học viên sang Hàn Quốc học tập kỳ học trao đổi 04 tháng và tương ứng, tiếp nhận 03 học viên Hàn Quốc sang học tập tại học viện CSND Việt Nam.

Có thể khẳng định, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế giữa Học viện CSND Việt Nam và Đại học CSQG Hàn Quốc đã và đang được triển khai rất hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác khác với lực lượng Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Một số hình ảnh của 03 học viên Học viện CSND trong thời gian tham gia học tập tại Hàn Quốc:

Tham gia học tập võ thuật

Ba học viên Học viện CSND tại Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Tham gia các hoạt động ngoại khoá

Tại nhà ăn sinh viên

Logan Cao

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT