Hội thảo pháp luật các nước ASEAN và Công ước La Hay về miễn hợp pháp hoá giấy tờ công nước ngoài và phiên họp lần thứ ba nhóm công tác ASEAN về xây dựng dự thảo Hiệp định ASEAN về miễn hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu công nước ngoài


Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, 49 đại biểu đại diện 8 nước ASEAN (Malaysia và Myanmar không cử đại biểu tham gia) và Ban thư ký ASEAN; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam đã thảo luận chung về các quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động miễn hợp pháp hoá giấy tờ công nước ngoài trong các nước ASEAN; được giới thiệu về các quy định của Công ước La Hay để phục vụ cho phiên họp lần 3 của nhóm công tác các nước ASEAN soạn thảo dự thảo Hiệp định trong ASEAN điều chỉnh vấn đề miễn hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu công nước ngoài. Tại phiên họp lần 3 nhóm công tác đã thảo luận về dự thảo ban đầu của Hiệp định với lời nói đầu, 14 điều và một phụ lục, quy định về mục đích của Hiệp định, các loại giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hoá, các cơ quan có thẩm quyền chứng thực miễn hợp pháp hoá, thủ tục, trình tự và biểu mẫu Giấy chứng nhận miễn hợp pháp hoá.


Việc xây dựng dự thảo Hiệp định là cần thiết và có ý nghĩa trong việc hiện thực hoá sáng kiến về pháp luật của Việt Nam trong khối ASEAN nhằm đơn giản hoá thủ tục chứng nhận tính xác thực của một số loại tài liệu công vụ trong khối ASEAN, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân sự, thương mại thuộc lĩnh vực tư pháp quốc tế trong khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác và giao lưu kinh tế, xã hội trong giữa các quốc gia ASEAN. Tuy nhiên, đây là công việc tương đối phức tạp, cần xin ý kiến của các nước liên quan trong thời gian tới trước khi trình cấp có thẩm quyền của ASEAN.

 

Nguyễn Quế Thu (P5-V19)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT