Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện Cảnh sát nhân dân
Đoàn Học viện CSND làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu cấp cao về An ninh và Tư pháp - Cộng hoà Pháp

Ngay từ những năm đầu mới được thành lập, Học viện Cảnh sát nhân dân khi đó là Trường Cảnh sát nhân dân, ngoài nhiệm vụ chính được giao là đào tạo đội ngũ hạ sỹ quan và bổ túc sỹ quan nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân nhà trường còn được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho Cục Cảnh vệ Bộ Nội vụ nước Cộng hòa DCND Lào và cán bộ Cảnh sát Vương quốc Campuchia. Quá trình xây dựng và phát triển nhà trường từ những ngày đầu thành lập còn có sự hỗ trợ của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa trong đào tạo cán bộ nòng cốt cho nhà trường. Nhiều cán bộ của Học viện đã được đào tạo bài bản tại Cộng hòa Liên bang Đức và Liên Xô cũ, sau khi về nước đã xây dựng nền tảng hệ thống chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

Tiếp nối bước khởi đầu trong quan hệ hợp tác quốc tế đó, Học viện Cảnh sát nhân dân ngày nay đã chuyển dần từ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho hai nước bạn Campuchia và Lào sang mở rộng, xây dựng quan hệ hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo cảnh sát, pháp luật và tư pháp hình sự của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nội dung hợp tác ngày càng đa dạng như trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi học viên, phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, liên kết đào tạo… Đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được cử đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài ngày một tăng, không chỉ tại các nước đối tác truyền thống và đã mở rộng ra nhiều quốc gia phát triển tiên tiến như: Hoa Kỳ, Anh, Úc. Từ chỗ chủ yếu là hợp tác, giúp đỡ hai nước bạn Lào và Campuchia, đến nay, sau 50 năm thành lập, Học viện Cảnh sát nhân dân đã xây dựng quan hệ hợp tác với trên 20 cơ sở đào tạo cảnh sát hoặc pháp luật, tư pháp hình sự của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, Học viện đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều tổ chức, diễn đàn khoa học quốc tế như: Hiệp hội Học viện Cảnh sát quốc tế (INTERPA), Hiệp hội các trường cảnh sát Châu Á (AFTA), Diễn đàn Khoa học cảnh sát quốc tế (IPES), Diễn đàn hợp tác Tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL… Hiệu quả của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã được nâng cao, thể hiện qua kết quả của các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các dự án hợp tác kỹ thuật... do các đối tác quốc tế hỗ trợ cho Học viện.

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện CSND được triển khai theo các hướng chính như sau:

Thứ nhất, thực hiện duy trì, đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng các mối quan hệ hợp tác với các nhà trường, học viện công an, cảnh sát và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực thực thi pháp luật, tư pháp hình sự của các nước. Theo hướng này, đồng thời với việc tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với Học viện Cảnh sát nhân dân Lào; Học viện Cảnh sát Campuchia; Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va - Bộ Nội vụ Liên bang Nga, trong thời gian qua, Học viện đã ký kết và xúc tiến hoạt động hợp tác với các trường công an, cảnh sát của nhiều nước khác trên thế giới như: Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Đại học Công an nhân dân Trung Quốc, Học viện Cảnh sát Vân Nam, Đại học Hành pháp Mông Cổ, Học viện Luật và lãnh đạo - Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga. Ngoài ra, Học viện cũng thiết lập quan hệ hợp tác với một số cơ sở đào tạo về pháp luật, tư pháp của các nước khác như: Đại học Tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ, Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT), Đại học Portsmouth - Vương quốc Anh; Viện Nghiên cứu cấp cao về an ninh và tư pháp, Cộng hoà Pháp; Viện Malik Thụy sỹ...

Thứ hai, tích cực nghiên cứu đề xuất Bộ và xúc tiến các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài là cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế, các diễn đàn hợp tác quốc tế có liên quan đến lĩnh vực hành pháp, tư pháp và giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học CAND. Thông qua các hoạt động đối ngoại với các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, Học viện đã xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác với đối tác thực thi pháp luật của các quốc gia như: Đại diện Cơ quan Cảnh sát quốc gia Anh (NCA) tại Việt Nam, Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Cảnh sát và hợp tác quốc tế của Đại sứ quán Pháp, Tuỳ viên An ninh khu vực và Văn phòng ngôn ngữ khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội...

Đồng thời, theo hướng này, Học viện đã xúc tiến, triển khai hoạt động hợp tác với các đối tác là các tổ chức quốc tế, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương, tiêu biểu như: Chương trình hợp tác với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Quỹ phòng, chống buôn bán người và động vật hoang dã (Freeland)… Học viện cũng đã tham gia tích cực vào các cơ chế, diễn đàn hợp tác quốc tế như: Hội nghị thường niên về hợp tác đào tạo cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), Hiệp hội Học viện Cảnh sát quốc tế (INTERPA), Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát Châu Á (APTA), Diễn đàn khoa học cảnh sát quốc tế (IPES)...

Thứ ba, tăng cường khai thác hiệu quả sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế thông qua các chương trình hợp tác, dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trong thời gian qua, với sự năng động, tích cực trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Học viện đã trở thành đơn vị đi đầu trong khối các trường CAND trong vận động và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế như: Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy và học tập tiếng Anh chuyên ngành dành cho cảnh sát do Đại sứ quán Hoa Kỳ hỗ trợ trong giai đoạn từ năm 2014-2018; Chương trình phái cử tình nguyện viên, chuyên gia quốc tế của Hàn Quốc do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) hỗ trợ từ năm 2010 đến nay. Đặc biệt trong đó là 02 dự án hợp tác kỹ thuật lớn là: Dự án tăng cường năng lực đào tạo cảnh sát giao thông, do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, Dự án xây dựng Thư viện điện tử tại Học viện CSND do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Các chương trình, dự án đã góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua các hợp phần về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Ngoài ra các hướng hợp tác chính nêu trên, Học viện đã và đang tích cực và chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế khác trong khuôn khổ hợp tác thường xuyên của Học viện CSND và các chương trình, kế hoạch hợp tác của Bộ Công an; cử nhiều lượt cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước; tổ chức đón tiếp và tham gia các đoàn nghiên cứu, thăm quan, khảo sát của đối tác nước ngoài đến học viện; mời một số nhà khoa học về lĩnh vực phòng chống tội phạm của các cơ sở đào tạo của các nước phát triển, chuyên gia cảnh sát, tùy viên cảnh sát của Đại sứ quán các nước đến thuyết trình, báo cáo kinh nghiệm cho cán bộ, học viên của Học viện.

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, có thể khẳng định, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh, nội dung công tác quan trọng của Học viện CSND, hoàn toàn phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo lực lượng cảnh sát chính quy, hiện đại, đáp ứng được các nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Từ những định hướng đúng đắn của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện và sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của lãnh đạo Học viện, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về nhận thức, toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và tích cực trau dồi kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ để tham gia hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, từ đó tăng cường năng lực bản thân và góp phần xây dựng danh tiếng của nhà trường trong khu vực và trên thế giới.

Về chuyên môn của giảng viên, học viên, ngoài những tri thức, kinh nghiệm học tập, rèn luyện trong nước, đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên được tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ, học hỏi các chuyên gia đến từ các nước và các tổ chức quốc tế, từ đó lĩnh hội tri thức tiến bộ, nâng cao năng lực cá nhân, phục vụ công tác. Học viện có đội ngũ đông đảo các cán bộ, giáo viên có trình độ ngoại ngữ tốt, đã tham gia các chương trình đào tạo hệ đại học, sau đại học và các khoá tập huấn ở nước ngoài, có khả năng tham gia trực tiếp các nghiên cứu quốc tế, thực hiện các bài tham luận, báo cáo khoa học tại các hội thảo, hội nghị quốc tế. Học viện là nhà trường đầu tiên và duy nhất trong các trường CAND thực hiện chương trình liên kết đào tạo quốc tế hệ sau đại học và trao đổi học viên quốc tế thường niên với các cơ sở đào tạo cảnh sát của nước ngoài.

Về ngoại ngữ, qua quá trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa Học viện và các đối tác quốc tế được thực hiện thành công trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã được nâng cao đáng kể về trình độ ngoại ngữ. Từ việc giảng viên phải tự học hỏi, trang bị vốn ngoại ngữ cho mình, đến nay nhà trường đã có đội ngũ giảng viên được cử đi đào tạo và tốt nghiệp các chương trình tiến sỹ, thạc sỹ tại nước ngoài hoặc các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Hiện nay, Học viện đã xây dựng được đội ngũ giáo viên có thể giảng dạy một số môn nghiệp vụ trực tiếp bằng tiếng Anh, đảm nhận thực hiện nhiều chuyên đề trong các chương trình trao đổi học viên quốc tế. Các khoá đào tạo chính quy theo đề án đào tạo Cử nhân chất lượng cao của Học viện đều có thể trực tiếp nghe giảng và tiếp thu, học tập bằng tiếng anh với giáo viên trong nước hoặc nước ngoài.

Về cơ sở vật chất, thông qua hợp tác quốc tế đã hỗ trợ nhà trường nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất có giá trị, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện của nhà trường. Trong đó tiêu biểu là Dự án tăng cường năng lực đào tạo cảnh sát giao thông, do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ với số vốn đầu tư tương đương hơn 3 triệu Đô-la Mỹ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, Dự án xây dựng Thư viện điện tử tại Học viện CSND do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ với số vốn đầu tư tương đương gần 3 triệu Đô-la Mỹ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới đây, phù hợp với xu thế hội nhập và những nhiệm vụ đặt ra trong công tác đào tạo cảnh sát đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Học viện CSND cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Trong đó, nhà trường cần chú trọng một số nội dung lớn như sau:

- Làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình và xây dựng chiến lược hợp tác phù hợp: Trong điều kiện tình hình chính trị thế giới, chính sách của các nước có nhiều thay đổi nhanh chóng và thường xuyên, đồng thời Bộ Công an cũng đang trong lộ trình đổi mới cơ cấu tổ chức như hiện nay, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện CSND cần chủ động nắm tình hình, đánh giá đối tác, bám sát chủ trương đối ngoại của các nước, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an từ đó có lộ trình, xác định lĩnh vực, đối tác trọng tâm, ưu tiên và xây dựng chiến lược hợp tác phù hợp trong thời gian tới để có thể cân đối và khai thác các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.

- Tiếp cận các chương trình đào tạo thực thi pháp luật tiên tiến của các nước phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam và nhu cầu của Bộ Công an: Thực tế cho thấy, mặc dù nguồn ngân sách hạn hẹp, Học viện CSND đã năng động tiếp cận các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới để đào tạo cho cán bộ của Bộ Công an và các cơ quan nội chính trung ương và địa phương, tạo nhiều cơ hội cho cán bộ, giảng viên và học viên được học tập ở nước ngoài, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế. Điều này giúp cho chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên được tăng cường, mở rộng giao lưu văn hóa và tạo mạng lưới hợp tác sâu rộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các chương trình nêu trên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu rất lớn của nhà trường cũng như yêu cầu của nhà trường trọng điểm. Trong thời gian tới, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện cần tiếp tục khai thác các hướng hợp tác để mang lại chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại cho học viên như: Đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo đại học có chất lượng của quốc tế thông qua khai thác các học bổng, đề án của Đảng, Chính phủ và đối tác quốc tế; Tăng cường trao đổi học viên các hệ học cả ngắn hạn và dài hạn; Tích cực khai thác và tận dụng các nguồn lực do các cơ quan chính phủ và đối tác quốc tế tài trợ, đặc biệt về hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất; Triển khai và sử dụng có hiệu quả chương trình trao đổi chuyên gia đang thực hiện hiện nay, hướng tới cử các chuyên gia của Học viện đi trao đổi tại nước ngoài; Tiếp tục mời các chuyên gia, cán bộ thực thi pháp luật có nhiều kinh nghiệm của các nước đến báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên và học viên tất cả các hệ học trong Học viện, cần chú ý có kế hoạch tổng thể theo kỳ học hoặc năm học để thực hiện tốt hơn.

- Xây dựng một số chương trình, giáo trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài với nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng tiếp cận các chuẩn mực của quốc tế, áp dụng với các chương trình trao đổi cán bộ, học viên quốc tế và các chương trình đào tạo hệ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao. Với mục tiêu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm, chuẩn quốc gia, từ đó phát triển thành cơ sở đào tạo cảnh sát uy tín trong khu vực. Hiện nay, Học viện đã bước đầu xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên đề ngắn hạn cho học viên cảnh sát của Thái Lan, Hàn Quốc, Palestine; các chương trình tập huấn ngắn hạn cấp khu vực trong khuôn khổ hợp tác với INTERPOL, ASEANAPOL và các đối tác quốc tế... Từ đó, nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá các chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất dành cho đào tạo quốc tế và phát triển hơn nữa đội ngũ giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là các điều kiện để Học viện thu hút học viên các nước đến học tập và vươn lên là cơ sở đào tạo cấp khu vực.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an để thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện. Thực tế cho thấy, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đòi hỏi có sự thống nhất, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, do đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực này cần đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa Học viện với các đơn vị chức năng của Bộ Công an như Cục Đối ngoại, Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan của Tổng cục An ninh, Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Trung tá, TS Cao Hoàng Long

                                                Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Học viện CSND

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT