Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên các hệ học tại Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu học viện trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia
Hội thi lớp học kiểu mẫu về điều lệnh CAND

Công tác Quản lý, giáo dục học viên có vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đào tạo của các trường trong khối sự nghiệp nói chung, của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) nói riêng. Đây thực chất là công tác tổ chức cán bộ trong quá trình đào tạo nhằm hình thành và phát triển nhân cách người cán bộ Công an theo mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), nhằm giáo dục, học viên nâng cao ý thức tự giác, tự quản trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, chuyển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; xây dựng nếp sống văn hóa, sinh hoạt, học tập, lễ tiết tác phong chính quy theo điều lệnh Công an nhân dân (CAND).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đào tạo cán bộ cho ngành Công an, công tác quản lý học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân trong 50 năm qua đã thu được những thành tích đáng tự hào. Học viện đã đào tạo cho ngành Công an, các cơ quan tư pháp đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và TTATXH; góp phần xứng đáng để Học viện được Đảng và Nhà nước 02 lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được công nhận là cơ sở giáo dục trọng điểm của lực lượng CAND. Đặc biệt là 05 năm gần đây công tác giáo dục, quản lý học viên đã thu được kết quả nổi bật như sau:

- Hiệu quả chế độ tự quản, nếp sinh hoạt, tự giác, văn hóa ứng xử văn hóa trong học viên được nâng lên tầm cao mới;

- Kết quả học tập rèn luyện, số lượng đơn vị cá nhân đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện với các danh hiệu thi đua năm học, toàn khóa tăng lên từng năm; kết quả nghiên cứu khoa học học viên ngày càng có chuyển biến tích cực;

- Tỷ lệ học viên vi phạm bị kỷ luật giảm về số lượng và hình thức kỷ luật từ trên dưới 1,0% hàng năm xuống dưới 0,3%;

Xuất phát từ kết quả đạt được trong công tác giáo dục quản lý Học viên, phòng Quản lý Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân 05 năm liền ( 2012 - 2013; 2013 - 2014; 2014- 2015; 2015 - 2016; 2016 - 2017) đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở".

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác giáo dục, quản lý học viên hiện nay đang có những khó khăn, thách thức:

- Lưu lượng học viên tiếp tục tăng nhanh, trong khi điều kiện cơ sở vật chất đang trong quá trình hoàn thiện chưa kịp đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của học viên;

- Những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội tác động, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên; đặc biệt học viên Học viện CSND là mục tiêu mà các đối tượng ngoài xã hội vì mục đích lợi nhuận lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo vi phạm kỷ luật;

- Chủ trương kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên chế ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ... Trong khi đó trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Trong tình hình hiện nay, tình hình an ninh trật tự trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng luôn chủ động học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất cách mạng và năng lực công tác để đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ vững ANQG và bảo đảm TTATXH.         

Thực hiện Đề án "Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020" mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên các hệ học tại Học viện Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục Đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia, Phòng quản lý học viên cần làm tốt những nội dung cơ bản sau đây:

- Một là, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, giáo viên và học viên nhận thức đúng vị thế Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia trong đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao. Việc chấp hành điều lệnh nội vụ, xây dựng nề nếp, kỷ luật, kỷ cương phải đặc biệt được coi trọng và thực hiện nghiêm túc bảo đảm tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong quá trình đào tạo.

- Hai là, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong Học viện và giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương. Các đơn vị giảng dạy, các khoa chuyên ngành thực hiện tốt chức năng quản lý học viên của mình theo quy định về "Chế độ đồng chủ nhiệm", "Cố vấn học tập" và công tác giáo dục hướng nghiệp cho học viên.

- Bà là, tổ chức cho học viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ "; Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an" Tiếp tục siết chặt kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; " Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy, 05 lời thề, 10 điều kỷ luật của CAND và Điều lệnh CAND. Đổi mới hình thức triển khai đánh giá việc học tập các nội quy, quy chế với các hình thức đa dạng phong phú với hướng tự quản, tự giác; hình thành các ký năng thực hiện đạt hiệu quả cao.

- Bốn là, xây dựng đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ quản lý (đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với những tiêu chí 05 biết" Biết mặt, biết tên, biết hoàn cảnh gia đình và mối quan hệ xã hội của học viên; biết lịch trình, kết quả học tập, rèn luyện của học viên; biết điều hành chỉ huy điều lệnh; biết tổ chức sinh hoạt lớp và tổ chức các phong trào học viên; biết sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý". Xây dựng bồi dưỡng cán bộ lớp, cán bộ Đảng, đoàn, phụ nữ có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trí tuệ, trách nhiệm cao, có phương pháp làm việc quản lý khoa học đủ năng lực đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Năm là, duy trì thực hiện tốt chế độ tự quản, tự giác chấp hành các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện của học viên đạt kết quả; thật sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo với khẩu hiệu "03 không" (Không vi phạm quy chế thi; không uống rượu bia say; không tự ý ra ngoài cổng), "03 chủ động" (Chủ động chào theo điều lệnh, chủ động tự học, chủ động nhặt rác - làm vệ sinh môi trường). Tổ chức quản lý tốt các khâu thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành điều lênh, tư thế tác phong, chế độ sinh hoạt, học tập của học viên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệnh CAND.

- Sáu là, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giờ giấc, chế độ học tập, sinh hoạt của học viên các lớp học, thực hiện báo động, hành quân dã ngoại để nâng cao sức khỏe và tinh thần sẵn sàng chiến đấu; duy trì nề nếp xếp hàng lên lớp, ra bãi tập, thao trường, đi ăn cơm, tập thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều. Tổ chức bảo đảm chế độ học tập theo chương trình huấn luyện đầu khóa cho học viên bảo đảm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương một cách tự giác.

- Bảy là, tổ chức học tập, tập huấn và thực hiện ứng xử văn hóa, tiến tới xây dựng chương trình học tập, thực hiện việc ứng xử văn hóa thành một chương trình chuẩn đầu ra trong học viên Học viện CSND. Triển khai các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa tập thể, các hoạt động văn hóa vui chơi lành mạnh ngoài giờ thu hút học viên tham gia.

- Tám là, thường xuyên tổ chức công tác giao ban công tác quản lý, giáo dục học viên để nắm tình hình và triển khai có hiệu quả công tác về nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục học viên cuả Học viện CSND.

- Chín là, tổ chức hiệu quả hoạt động của hệ thống trực ban, trực chiến và bảo vệ; duy trì hoạt động của Đội Điều lệnh Phòng quản lý học viên.

- Mười là, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Cổ Nhuế 2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Phòng PC45 Công an thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh Học viện bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các phần tử xấu lôi kéo học viên vi phạm kỷ luật; thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự khu vực xung quanh Học viện để chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý học viên vị phạm kỷ luật; rà soát, phát hiện học viên có biểu hiện vay nợ cắm quán, chơi lô đề, cá độ bóng đá... để đưa ra các giải pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp.

Đại tá, PGS.TS Bùi Quốc Dũng

Trưởng phòng Quản lý học viên - Học viện CSND

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT