Nâng cao chất lượng công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới
Các đại biểu và đại diện học viên lớp tập huấn công tác văn phòng dành cho cán bộ, giáo viên khối các trường CAND khu vực phía Bắc năm 2017

Tham mưu Công an nhân dân là tổng hợp các hoạt động, các công việc do cơ quan tham mưu tiến hành để trợ giúp, phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy xây dựng các quan điểm, đường lối, phương pháp đấu tranh; quyết định các chủ trương, biện pháp, tổ chức điều hành việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng Công an theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng CAND. Có thể nói, ngay từ khi ra đời, tham mưu CAND đã luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy. Mặc dù không tham gia trực tiếp chiến đấu như các lực lượng nghiệp vụ khác trong Công an, nhưng hoạt động Tham mưu CAND lại có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Trước hết, công việc của cơ quan Tham mưu CAND không tách rời mọi hoạt động của lực lượng Công an và gắn liền với hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy ở Công an các cấp. Sản phẩm của cơ quan tham mưu là những sản phẩm mang trí tuệ và chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Sản phẩm đó hiện hữu trong tất cả các mặt công tác của lực lượng Công an, trong tất cả các khâu hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đó là các phương án, kế hoạch, các điện, các công văn chỉ đạo về công tác đảm bảo ANQG, bảo đảm TTATXH… Những sản phẩm của cơ quan tham mưu không phải là chiến công bề nổi để có thể đánh giá ngay được, nhưng mỗi ý kiến đề xuất, mỗi văn bản, mỗi báo cáo của cơ quan tham mưu đều góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Học viện Cảnh sát nhân dân đã không ngừng lớn mạnh và phát triển; các thế hệ thầy và trò Nhà trường đã viết nên bảng vàng truyền thống với nhiều thành tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong những thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp. Văn phòng Học viện là đơn vị tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc Học viện nắm chắc tình hình tất cả các mặt công tác; xây dựng định hướng chiến lược của đơn vị; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả các mặt công tác của đơn vị, tham mưu chiến lược và chiến thuật của đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục, đào tạo, là trung tâm thông tin phục vụ hoạt động chỉ huy, chỉ đạo và quản lý, điều hành của cấp ủy và chỉ huy các đơn vị thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong 50 năm qua, công tác tham mưu của Văn phòng Học viện đã có nhiều đổi mới, phát triển về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, điều kiện công tác, phương pháp làm việc… góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân, bồi dưỡng giảng viên cho các trường Cảnh sát nhân dân, tham gia giáo dục Quốc phòng - An ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo. Có thể khẳng định, trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, mọi thành tích,kết quả đạt được của Học viện CSND đều có phần đóng góp xứng đáng của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu.

Những năm gần đây, đơn vị đã thường xuyên tổ chức tốt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng các cấp, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Thường xuyên quan tâm nắm tình hình tư tưởng, giải quyết tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, phấn khởi, yên tâm công tác, học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng Học viện đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn của Học viện, được Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị trong và ngoài Học viện đánh giá cao như: Lễ Khai giảng năm học mới Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội nghị Tổng kết 25 năm đào tạo Sau đại học trong CAND… Đơn vị đã có nhiều đổi mới, cải tiến trong tác phong, phương pháp làm việc như đổi mới, cải tiến trong công tác giao ban tuần, tháng, báo cáo đề xuất Ban Giám đốc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Ban Giám đốc đối với các đơn vị trong Học viện, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đôn đốc tiến độ hoàn thành công việc của các đơn vị, qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Học viện; đổi mới trong phục vụ đón tiếp các đoàn khách chu đáo, trang trọng; hoàn thành cuốn Cẩm nang “Một số vấn đề về công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng. Đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Học viện giúp Ban Giám đốc Học viện tổ chức các hoạt động ký kết, sơ kết, tổng kết hợp tác với nhiều đơn vị như: Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác năm 2012 và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Học viện CSND và Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Hội nghị sơ kết hợp tác giữa Học viện với Viện Khoa học hình sự, Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện với Cục Y tế, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an...

Thực hiện chủ trương “Chuẩn hóa, tin học hóa, hiện đại hóa” của Học viện, Văn phòng Học viện đã chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Học viện ký ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Học viện CSND điện tử và triển khai, đưa vào sử dụng chính thức trong toàn Nhà trường. Đây là hệ thống tiên tiến, được áp dụng đầu tiên trong các trường Công an nhân dân, góp phần xây dựng mô hình Học viện CSND điện tử, theo mô hình “Chính phủ điện tử” mà Chính phủ nước ta đang triển khai. Đã tham gia góp ý xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Dự thảo Luật Quốc phòng, Dự thảo Thông tư quy chế làm việc của Bộ Công an, Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác Công an… Tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Học viện. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Chủ trì tiến hành xây dựng bộ biểu mẫu hành chính dùng chung trong Học viện. Xây dựng và trình Giám đốc Học viện ký ban hành Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để triển khai trong toàn Học viện. Hoàn thành xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu Học viện CSND và sẽ tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới. Hoàn thành nâng cấp Cổng thông tin điện tử Học viện với giao diện mới gồm 03 phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung. Xây dựng Hệ thống web nội bộ thay thế cho hệ thống web nội bộ cũ nhằm cải thiện tốc độ, tối ưu hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu công tác của Học viện. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Học viện và các khu vực xung quanh. Hoàn thành triển khai lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh trong khuôn viên Nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác và tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng trong quản lý, giám sát an ninh tại các vị trí quan trọng trong Học viện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua đánh giá chung cho thấy, công tác tham mưu tổng hợp của Học viện hiện nay còn một số những tồn tại, hạn chế như: đội ngũ cán bộ tham mưu tổng hợp chưa thực sự làm tốt công tác nắm tình hình chung cũng như nắm bắt các lĩnh vực công tác chuyên môn của đơn vị. Do đó, cán bộ chưa xác định được những định hướng lớn, những mục tiêu chiến lược trong xây dựng, phát triển và hoạt động của đơn vị, chưa phân tích, đánh giá đúng tình hình các mặt công tác nên chưa xây dựng được mục tiêu, phương hướng và còn lúng túng trong công tác. Chưa thực sự chủ động trong việc tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong việc quyết định, xây dựng, thực hiện những chương trình, kế hoạch công tác lớn của đơn vị. Chất lượng các loại báo cáo, thống kê định kỳ, chuyên đề, các văn bản tham gia góp ý kiến của Học viện nói chung chưa thật sự cao…

            Những tồn tại, hạn chế nói trên là do những nguyên nhân chủ yếu như đội ngũ cán bộ tham mưu tổng hợp chưa mạnh dạn phát huy tính chủ động trong việc nắm tình hình chung của Học viện cũng như của các đơn vị. Học viện chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác nắm tình hình của Ban Giám đốc. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo đối với công tác tham mưu tổng hợp, chưa phân công cụ thể cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp của đơn vị, hoặc nếu có phân công thì chủ yếu là phân công cho các đồng chí trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, mới về đơn vị công tác… Đội ngũ cán bộ tham mưu, tổng hợp của Học viện nói chung và các đơn vị nói riêng cơ bản chưa được đào tạo về nghiệp vụ công tác này, trình độ của cán bộ không đồng đều, một số cán bộ chưa thực sự tâm huyết, đầu tư trí tuệ, công sức cho công việc. Về điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác, chế độ chính sách cũng như việc công nhận chức danh của đội ngũ cán bộ tham mưu mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn ở mức độ hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác và chưa kịp thời động viên đội ngũ cán bộ phấn khởi, yên tâm công tác.

Đất nước ta đang tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ công tác Công an đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi công tác giáo dục đào tạo trong CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng cần phải tiếp tục đổi mới, phát triển hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã và đang không ngừng phát triển, ngày càng chính quy, tinh nhuệ và tường bước hiện đại. Học viện CSND đã được Bộ Công an công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và đang trong lộ trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia vào năm 2019. Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện, mà trước hết là đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Học viện CSND thời kỳ mới, trong thời gian tới, công tác tham mưu cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác dự báo trên các lĩnh vực công tác của Học viện, trước hết là dự báo chiến lược, tập trung các biện pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ huy ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chú trọng dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề phức tạp, những vấn đề mới phát sinh. Tổ chức tốt công tác phối hợp trong việc dự báo chiến lược giữa cơ quan tham mưu giữa các trường học trong môi trường giáo dục của lực lượng Công an nhân dân.

Hai là, Văn phòng Học viện cần tích cực tham mưu Ban Giám đốc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản về quản lý hành chính của Học viện. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện quy định về chế độ báo cáo, thống kê và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Học viện trong việc cung cấp thông tin, tài liệu giúp cán bộ tham mưu nắm chắc tình hình các mặt công tác của đơn vị. Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp, mệnh lệnh Ban Giám đốc Học viện đã đề ra, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp nổi lên để báo cáo, đề xuất lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật; có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo; nhạy bén, chủ động, tư duy sáng tạo; giữ gìn bí mật, tận tụy say mê, trung thực và tâm huyết với công việc. Tiếp tục nghiên cứu chế độ chính sách, đãi ngộ hợp lý nhằm thu hút tài năng, tôn vinh và phát huy tiềm năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu.

Tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu theo hướng chuyên trách nắm tình hình theo từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của Học viện. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp tại các đơn vị theo hướng: mỗi đơn vị có quyết định cử ít nhất 02 cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp của đơn vị là những cán bộ có nhiều năm công tác, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác do đơn vị đảm nhiệm. Đội ngũ cán bộ này phải thường phối hợp với các đơn vị tham mưu của Học viện để nắm tình hình các mặt công tác cũng như làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo tình tình của đơn vị phục vụ công tác tham mưu, báo cáo, thống kê chung của Học viện.

Bốn là, tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác tham mưu tổng hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Mỗi năm 01 lần, Học viện cần phối hợp với các cơ quan chuyên trách tổ chức tập huấn về các nghiệp vụ cơ bản như: kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch; kỹ năng báo cáo; kỹ năng tổ chức các sự kiện; nghiệp vụ lễ tân, hành chính… Ban Giám đốc Học viện và các đơn vị chức năng cần nghiên cứu vận dụng, đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất và đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tham mưu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Năm là, củng cố, hoàn thiện hệ thống mạng máy tính nội bộ, hệ thống truyền hình trực tuyến; hoàn thiện xây dựng Trung tâm thông tin điều hành của Học viện thực sự là đầu mối tiếp nhận đầy đủ thông tin, phân tích nhanh chóng, chính xác và kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp để xử lý tình hình. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Xây dựng một số hệ thống thông tin với các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cỡ lớn, phục vụ các công tác chuyên môn, chuyên ngành và nâng cao tính hiệp đồng tác chiến trên các hệ thống thông tin điện tử nghiệp vụ.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Học viện trong 50 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều dấu ấn đậm nét, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ tham mưu của Học viện sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, ra sức thi đua, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, xứng đáng là trung tâm chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Học viện, đóng góp to lớn vào xây dựng Học viện CSND sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia.

     Thiếu tá, TS Đặng Anh Tuấn - Chánh Văn phòng - Học viện CSND

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT