Phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia làm nòng cốt cho sự phát triển sự nghiệp GD-ĐT trong CAND

1. Quán triệt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt sau khi tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2020, những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo trong Công an nhân dân (CAND) đã có bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước bắt nhịp, hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Mặt bằng trình độ đội ngũ cán bộ CAND đã được nâng lên đáng kể; cơ cấu hệ thống đào tạo và mạng lưới trường được củng cố và phát triển; hệ thống ngành nghề đào tạo được mở rộng; nội dung chương trình, phương pháp đào tạo đang từng bước đổi mới và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính khoa học, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có sự tăng trưởng đáng kể về số lượng và chất lượng, hầu hết đều tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo; trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm được nâng cao. Công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được đẩy mạnh; hình thức hợp tác quốc tế về đào tạo ngày càng đa dạng, phong phú và có hiệu quả; hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo ngoài ngành ngày càng phát triển và mở rộng.

Cùng với sự phát triển chung của công tác giáo dục - đào tạo trong CAND, những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Ngành. Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Học viện CSND đã có một vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước và trong hệ thống các trường CAND. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đều được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm; mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện, bám sát với yêu cầu phát triển của thực tiễn. Hoạt động nghiên cứu khoa học có sự phát triển vượt bậc, nhiều đề tài nghiên cứu đã tập trung giải quyết những yêu cầu bức thiết của thực tiễn công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện và dự báo những vấn đề chiến lược, góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nói chung và nghiệp vụ Cảnh sát nói riêng. Chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng được nâng cao, nhiều thế hệ học viên tốt nghiệp ra trường đã trưởng thành về mọi mặt và trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Ngành; một số đồng chí đã giữ những cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và của CAND. Cơ sở vật chất của Học viện cũng không ngừng được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại phục vụ kịp thời nhiệm vụ dạy học, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên. Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, cùng với Học viện An ninh nhân dân, Học viện CSND được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, xứng đáng trường nòng cốt của hệ thống các trường CAND.

Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của tình hình kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học ở trong nước và trên thế giới cũng như những diễn biến phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác giáo dục - đào tạo trong CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Chương trình đào tạo đại học của Học viện hiện nay chủ yếu mới chỉ trang bị kiến thức lý luận, việc trang bị kiến thức thực tiễn, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng tay nghề cho người học còn hạn chế; chưa lượng hóa được các tiêu chí chuẩn đầu ra theo yêu cầu bố trí lực lượng ở từng cấp Công an; các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài và chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ chưa có chương trình đào tạo tham khảo tương ứng của các nước phát triển đã được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận. Đổi mới phương pháp giảng dạy chưa tạo thành phong trào sâu, rộng và thực hiện một cách thống nhất ở tất cả các bộ môn, khoa nghiệp vụ, cũng như ở mọi giảng viên, thường chỉ được thể hiện rõ nét trong các kỳ hội giảng và các bài cải tiến dạy điểm. Cùng với thực trạng chung trong các học viện, trường CAND, hiện nay biên chế đội ngũ giảng viên của Học viện còn thiếu, chưa đáp ứng được quy mô đào tạo và lưu lượng học viên thực tế tại trường[1]. Tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư còn thấp so với mặt bằng chung của các trường đại học trong cả nước[2]; chưa đáp ứng kịp yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác giáo dục, đào tạo cán bộ Cảnh sát trong giai đoạn tới. Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giảng viên vẫn còn bất cập; số cán bộ giảng viên độc lập tham gia các cuộc hội thảo ở nước ngoài còn hạn chế. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá nội bộ trong ngành Công an. Đặc biệt, cơ sở vật chất của Học viện mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng cũng còn nhiều bất cập và quá tải[3]. Hệ thống các cơ sở thực hành, trang thiết bị chuyên biệt, chỗ ở cho học viên vừa thiếu lại chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Cảnh sát có chất lượng cao và chưa tương xứng với một cơ sở đào tạo hàng đầu trong hệ thống các trường CAND. Nhìn chung, Học viện vẫn chưa đạt được mức tối thiểu của hầu hết các tiêu chí để được công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn Quốc gia

2. Để trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia, Học viện CSND cần phấn đấu và đạt các tiêu chí cụ thể sau:

- Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao cho CAND. Bên cạnh các ngành nghề đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng như hiện nay, Học viện cần tổ chức đào tạo đại học các ngành nghề theo hướng nghiên cứu phát triển chung cho toàn lực lượng để bố trí làm công tác tham mưu, nghiên cứu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở cấp Bộ và một số đơn vị ở Công an cấp tỉnh, thành phố, tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy (theo ngành rộng) và nguồn tuyển làm giảng viên các trường CAND; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chức danh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy từ cấp trưởng, phó trưởng phòng, Công an quận, huyện trở lên và đào tạo các chức danh nghiệp vụ bậc cao; đào tạo đại học một số ngành và chuyên ngành chung cho lực lượng CAND mà các trường khác không có khả năng đào tạo; đào tạo đại học, sau đại học một số ngành nghề đáp ứng yêu cầu cho các ngành nội chính và các ngành kinh tế, xã hội; tiếp nhận và tổ chức đào tạo một số chương trình tiên tiến của một số nước trên thế giới và thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo.

- Là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của CAND và có uy tín trong phạm vi quốc gia; có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đủ sức giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ trọng điểm của Bộ Công an và tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Công an các vấn đề về đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở tầm chiến thuật và chiến lược.

- Phải làm nòng cốt cho sự phát triển chung của cả hệ thống giáo dục đào tạo trong CAND; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và bồi dưỡng các chức danh giảng dạy cho giảng viên các trường CAND; hỗ trợ, giúp đỡ các trường CAND về giảng viên giảng dạy, kinh nghiệm quản lý, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học; biên soạn, nghiên cứu, phát triển hệ thống giáo trình tài liệu dùng chung cho bậc đại học và cho các trường CAND; là trung tâm thông tin, tư liệu nghiệp vụ, tư liệu giáo khoa chung cho hệ thống giáo dục đào tạo.

- Có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, cơ cấu đồng bộ, đạt chuẩn về chất lượng và trình độ theo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại, đạt chuẩn; có diện tích đất đáp ứng quy mô và nhiệm vụ đào tạo; các hạng mục công trình phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học, ăn, ở, sinh hoạt và rèn luyện được xây dựng đồng bộ; có cổng tích hợp thông tin và tổ chức quản lý nhà trường bằng công nghệ thông tin.

- Được kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng giáo dục trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được xếp hạng 1 theo quy định của khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học hiện hành.

- Được phân cấp quản lý ở cấp độ cao nhất trong hệ thống các trường CAND; chủ động và tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và có quy chế hoạt động riêng; có tổ chức bộ máy phù hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường trọng điểm, đặc biệt là chức năng đào tạo nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý cán bộ giảng viên.

3. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương về đối mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND; để đạt được những tiêu chí phát triển nêu trên, Học viện CSND cần phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành có liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nghiên cứu đề xuất phát triển Học viện theo phân tầng cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Học viện theo hướng phân cấp quản lý là trường trọng điểm và chuẩn quốc gia, phù hợp với chủ trương tinh giản tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các khoa theo ngành và các bộ môn chuyên ngành trên cơ sở các đơn vị hiện có; nghiên cứu, đề xuất phát triển các Viện nghiên cứu và thành lập các Viện đào tạo thuộc Học viện theo mô hình của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hai là, có kế hoạch trung hạn và dài hạn, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và mạnh về chất lượng đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo; đạt mặt bằng trình độ theo các chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 và 2030. Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng theo theo tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 học viên; số giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ Tiến sĩ chiếm 40%, trình độ Thạc sĩ chiếm 55%; cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ tham mưu, tổng hợp có trình độ Tiến sĩ chiếm 35%, trình độ Thạc sĩ 60%. Đây là đòi hỏi, đồng thời, cũng là nhiệm vụ rất khó khăn và cấp bách đối với Học viện.

Phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức cho giảng viên luân chuyển đến thực hiện nhiệm vụ thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ; đồng thời tăng số lượng và số lần cử giảng viên đi thực tế để nâng cao kiến thực thực tiễn. Tăng cường cử giảng viên, cán bộ quản lý trẻ đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cũng như đội ngũ giảng viên đầu ngành ở các khoa, bộ môn. Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đi học ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho thời kỳ hội nhập.

Ba là, có giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho CAND.

Nghiên cứu đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ về đối tượng tuyển sinh vào các loại hình đào tạo trong các trường CAND; phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ cán bộ, học sinh dự tuyển đi học. Mở rộng đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp đại học, sau đại học các ngành khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào ngành Công an, đào tạo 2 năm cấp bằng đại học nghiệp vụ Công an, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, giảm bớt thời gian đào tạo.

Đổi mới ngành nghề, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, hiện đại, thống nhất, liên thông giữa các bậc học, coi trọng huấn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cũng như trang bị lý luận nghiệp vụ cho học viên. Nghiên cứu tổ chức đào tạo theo ngành đối với trình độ đại học, đào tạo theo chuyên ngành đối với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đổi mới cách dạy, cách học, gắn lý luận với thực tiễn; nghiên cứu tổ chức đào tạo kết hợp theo phương thức truyền thống với phương thức trực tuyến để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành. Đa dạng hóa các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, kết hợp các hình thức kiểm tra truyền thống với các hình thức trắc nghiệm khách quan, thực hành tay nghề nghiệp vụ theo tổ, nhóm và thuyết trình, hùng biện. Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt, nghiên cứu khoa học trong toàn thể học viên. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trong việc tổ chức cho học viên đi thực tế, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục duy trì và phát triển các lớp tin học, ngoại ngữ, câu lạc bộ võ thuật, thể thao, bắn súng, lái xe ô tô ngoài giờ và tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học viên nhằm bổ sung tri thức, thể lực cho đội ngũ sĩ quan cảnh sát tương lai, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy học; rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện và có giải pháp đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra, tổ chức kiểm định và đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo. Nghiên cứu, đề xuất cách thức tổ chức đánh giá ngoài để phù hợp với cơ sở giáo dục cần được bảo mật thông tin theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học CAND.

Đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý thư viện điện đại, đẩy mạnh hoạt động chia sẻ, khai thác tài nguyên dữ liệu số với các thư viện của các trường CAND, nghiên cứu, đề xuất mua bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế. Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo theo các trình độ, chuyên ngành đào tạo và môn học đảm bảo đủ cho học viên nghiên cứu, tự học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng chung giữa Học viện với các trường CAND và với trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương.

Bốn là, thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Học viện, xứng đáng là trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ đầu ngành của lực lượng CAND.

Có kế hoạch giao cho Học viện đảm nhận các chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ trọng điểm về quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổng kết các chuyên đề lý luận về nghiệp vụ cảnh sát. Mở rộng hướng nghiên cứu các đề tài về đảm bảo an ninh trật tự, tiếp cận với xu thế chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Khuyến khích nghiên cứu các đề tài về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các vấn đề ở tầm chiến lược, vĩ mô về khoa học nghiệp vụ. Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học với Công an các đơn vị, địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá chặt chẽ, đảm bảo chất lượng các đề tài khoa học và yêu cầu bắt buộc triển khai, áp dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học vào thực tiễn. Nâng cao chất lượng các bài báo đăng trên Tạp chí CSND; quan tâm đầu tư xuất bản các tạp chí chuyên ngành của Học viện bằng tiếng nước ngoài, làm cơ sở để trở thành tạp chí quốc tế.

Tăng cường đội ngũ cán bộ, hình thành đội ngũ nghiên cứu viên chuyên trách và điều kiện đảm bảo cho công tác nghiên cứu khoa học. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo cấp Học viện. Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; tạo điều kiện cho giảng viên, các nhà khoa học tham quan, trao đổi kinh nghiệm với một số trường đại học ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho số cán bộ, giảng viên trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhiệm chủ trì các đề tài khoa học cấp Bộ; đồng thời, khuyến khích học viên tham gia nghiên cứu khoa học cùng với giảng viên. Có cơ chế gắn các đề tài luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ với chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và tổng kết các chuyên đề lớn về lý luận nghiệp vụ công tác cảnh sát. Bố trí giảng viên, các chuyên gia giỏi về lĩnh vực Cảnh sát ở ngoài Học viện tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên các khóa đào tạo đại học, sau đại học thực hiện khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên khoa học ở các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và ngoài ngành Công an. Huy động mọi nguồn lực tài chính thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Năm là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện theo tiêu chuẩn quốc gia và tiếp cận từng bước với mức chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

Tiếp tục triển khai cải tạo, xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất của Học viện ở cơ sở hiện nay theo quy hoạch đã được Bộ duyệt; đồng thời, hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp đất và lập quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và cơ sở 3 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đáp ứng quy mô và nhiệm vụ đào tạo được giao. Đây sẽ là cơ sở đào tạo đại học theo chuẩn của các nước phát triển trong khu vực với đầy đủ các hạng mục công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại đáp ứng quy mô và gắn với mục tiêu, chương trình đào tạo.

Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các cơ sở đào tạo theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại; trong đó, tập trung đầu tư cho các khu thực hành nghiệp vụ, đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị các phòng hội thảo khoa học, phòng bảo vệ luận văn, luận án, khoá luận tốt nghiệp, phòng sử dụng cho thi trắc nghiệm, phòng dùng cho các hội thi giáo dục của toàn ngành, các phòng học lý thuyết, các phòng học theo đặc thù các chuyên ngành đào tạo, phòng học ngoại ngữ chuyên dùng, phòng học tin học. Trang cấp các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho Học viện như một đầu mối Công an các đơn vị, địa phương (giảm bớt số lượng nhưng đủ chủng loại) để giới thiệu và hướng dẫn cho học viên sử dụng trong thời gian học tập tại Học viện, nhất là đối với những học viên chưa qua thực tiễn công tác công an. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động quản lý, điều hành của Học viện.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly

              Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an[1] Tính đến tháng 7/2017, Học viện có 598 giảng viên, 153 cán bộ quản lý giáo dục; tổng lưu lượng học viên năm học 2016 - 2017 là 19.912 học viên.

[2] Tính đến tháng 7/2017, Học viện có 12 Giáo sư, 42 Phó Giáo sư, 145 Tiến sĩ, 400 Thạc sĩ là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục.

[3] Tổng diện tích hiện tại của Học viện là 180.084 m2, trung bình đạt 19,96 m2/học viên; tổng diện tích sàn xây dựng là 114.369 m2, trung bình đạt 9,6 m2/học viên.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT