Công tác chuẩn bị đón tân học viên khoá D44

Thực hiện kế hoạch nhập học cho học viên Khóa D44, các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã tiến hành tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên khóa D44. Xin giới thiệu một số hình ảnh các hoạt động chuẩn bị của Phòng Quản lý Học viên.

Học viên các khóa D42, D43 chung tay tham gia các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 1.

Học viên các khóa D42, D43 chung tay tham gia các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 1.

Học viên các khóa D42, D43 chung tay tham gia các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 2.

Học viên các khóa D42, D43 chung tay tham gia các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 2.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 1.

Học viên các khóa D42, D43 chung tay tham gia các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 2.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 2.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 2.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 3.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 3.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 4.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 4.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 5.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 5.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 6.

Chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón học viên D44 - Ảnh 6.

Công tác chuẩn bị các về các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đón học viên khóa D44 được chuẩn bị chu đáo. Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị các về các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đón học viên khóa D44 được chuẩn bị chu đáo. Ảnh 2.

Công tác chuẩn bị các về các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đón học viên khóa D44 được chuẩn bị chu đáo. Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị các về các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đón học viên khóa D44 được chuẩn bị chu đáo. Ảnh 1.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT