Đoàn đánh giá sau Dự án JICA làm việc tại Học viện CSND

Ngày 18/4/2017, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá sau Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông ở Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát giao thông khác ở Việt Nam” do Văn phòng JICA tài trợ. PV Ngày 18/4/2017, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá sau Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông ở Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát giao thông khác ở Việt Nam” do Văn phòng JICA tài trợ. PV

Phó Giám đốc Học viện CSND đã khẳng định sự thành công của Dự án do JICA tài trợ.

1. Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đã khẳng định sự thành công của Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo Cảnh sát giao thông ở Học viện CSND và các cơ sở đào tạo Cảnh sát giao thông khác ở Việt Nam” do Văn phòng JICA tài trợ.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn Văn phòng JICA tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Học viện CSND

2. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện bày tỏ mong muốn Văn phòng JICA tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Học viện CSND triển khai các Dự án tiếp theo nhằm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông nói chung và công tác giáo dục - đào tạo của Học viện CSND nói riêng trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT