Hình ảnh đêm giao lưu nghệ thuật giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012

Thực hiện: Ly Ly

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Huy Thuật Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc đêm giao lưu

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Huy Thuật Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc đêm giao lưu

Đồng chí TS Thoong khên Bun mặn đại diện Bộ An ninh Lào tặng quà lưu niệm cho Học viện CSND

Đồng chí TS Thoong khên Bun mặn đại diện Bộ An ninh Lào tặng quà lưu niệm cho Học viện CSND

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm Giám đốc Học viện CSND tặng quà cho đại diện Bộ An ninh Lào - TS Thoong khên Bun mặn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Lào

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm Giám đốc Học viện CSND tặng quà cho đại diện Bộ An ninh Lào - TS Thoong khên Bun mặn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Lào

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm giao lưu văn nghệ cùng các sinh viên

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm giao lưu văn nghệ cùng các sinh viên

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cùng đồng chí đại diện Bộ An ninh Lào giao lưu văn nghệ cùng các sinh viên

Đồng chí Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm cùng đồng chí đại diện Bộ An ninh Lào giao lưu văn nghệ cùng các sinh viên

Các đồng chí lãnh đạo Bộ An ninh Lào trong đêm giao lưu

Các đồng chí lãnh đạo Bộ An ninh Lào trong đêm giao lưu

Thắm đượm tình đoàn kết của hai dân tộc Việt Lào, quan hệ hợp tác bền chặt giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào

Thắm đượm tình đoàn kết của hai dân tộc Việt Lào, quan hệ hợp tác bền chặt giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Hình ảnh sinh viên cảnh sát hai nước Việt Lào chăm chú dõi theo các màn múa hát

Hình ảnh sinh viên cảnh sát hai nước Việt Lào chăm chú dõi theo các màn múa hát

Các đồng chí đại biểu tham dự đêm giao lưu

Các đồng chí đại biểu tham dự đêm giao lưu

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên cảnh sát Việt Nam và sinh viên Lào học tập tại Học viện CSND

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT