Hình ảnh đoàn cán bộ, lãnh đạo Học viện CSND thăm và làm việc tại trường Ðại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Đoàn đi thăm phòng truyền thống cơ quan cảnh sát

Đoàn đi thăm phòng truyền thống cơ quan cảnh sát

Đoàn đi thăm trung tâm CCTV

Đoàn đi thăm trung tâm CCTV

Đoàn đi thăm trung tâm khám nghiệm hiện trường

Đoàn đi thăm trung tâm khám nghiệm hiện trường

Đoàn đi thăm trường bắn tự động của cảnh sát Hàn Quốc

Đoàn đi thăm trường bắn tự động của cảnh sát Hàn Quốc

Đoàn trao đổi về bắn súng điện

Đoàn trao đổi về bắn súng điện

Đoàn thử nghiệm bắn súng điện

Đoàn thử nghiệm bắn súng điện

Đoàn trao tặng phẩm cho ngài chủ tịch trường Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Đoàn trao tặng phẩm cho ngài chủ tịch trường Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT