Học viện CSND chúc mừng sinh viên Campuchia nhân dịp Quốc khánh

Ngày 09/11/2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và sinh viên các khóa học, hệ học đã tổ chức gặp mặt, tặng hoa chúc mừng tập thể học viên Campuchia đang học tập tại Học viện nhân dịp kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia. T/h: Như Mai

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng tập thể học viên Campuchia đang học tập tại Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND, Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng tập thể học viên Campuchia đang học tập tại Học viện.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đề nghị các học viên Campuchia tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để đạt kết quả cao trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện CSND.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND đề nghị các học viên Campuchia tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để đạt kết quả cao trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện CSND.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang chúc mừng các học viên Campuchia.

Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang chúc mừng các học viên Campuchia.

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý học viên chúc mừng tập thể học viên Campuchia.

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý học viên chúc mừng tập thể học viên Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Campuchia.

Đại diện học viên hệ Tư pháp hình sự chúc mừng các học viên Campuchia.

Đại diện học viên hệ Tư pháp hình sự chúc mừng các học viên Campuchia.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT