Kỷ niệm 05 năm thành lập Phòng Hợp tác quốc tế - Học viện CSND

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện, ngày 09/10/2018, Phòng Hợp tác quốc tế đã tổ chức kỷ niệm 05 năm thành lập đơn vị.

Qua 05 năm xây dựng và phát triển, Phòng HTQT đã đóng góp không nhỏ vào công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà truờng, góp phần xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm chuẩn quốc gia

Qua 05 năm xây dựng và phát triển, Phòng HTQT đã đóng góp không nhỏ vào công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà truờng, góp phần xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm chuẩn quốc gia

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng đơn vị

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng đơn vị

Nhân dịp này, Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện và các đơn vị chức năng trong Học viện đã đến và trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng đơn vị

Nhân dịp này, Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện và các đơn vị chức năng trong Học viện đã đến và trao những bó hoa tươi thắm chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện đã đến và chúc mừng đơn vị

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Hợp tác quốc tế

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Hợp tác quốc tế

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Hợp tác quốc tế

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Hợp tác quốc tế

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT