Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I làm việc với Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND

Ngày 24/9/2014, Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I đã có buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND.T/h: Công Phượng

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND phát biểu tại buổi tiếp.

Lãnh đạo Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND phát biểu tại buổi tiếp.

Đại diện Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại buổi tiếp.

Đại diện Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại buổi tiếp.

Đoàn đại biểu thăm quan Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện CSND

Đoàn đại biểu thăm quan Thư viện Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện CSND

Các hội viên Chi hội Phụ nữ thăm quan Phòng Hồ Chí Minh tại Thư viện.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ thăm quan Phòng Hồ Chí Minh tại Thư viện.

Đoàn đại biểu thăm quan Phòng đọc học viên.

Đoàn đại biểu thăm quan Phòng đọc học viên.

Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I thăm quan Tổ in

Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I thăm quan Tổ in

Lãnh đạo Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND và Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Học viện CSND

Lãnh đạo Trung tâm TTKH & TLGK - Học viện CSND và Chi hội Phụ nữ Trung tâm TTKH & TLGK - Trường Cao đẳng CSND I chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT