TAG: ANQG

  • Lực lượng Cảnh sát cơ động - “Lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

    Trong mỗi giai đoạn cách mạng, phát triển của đất nước, Đảng ta luôn xác định mục tiêu xây dựng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình hình. Trong đó xây dựng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ luôn giữ vững vai trò là “lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển đất nước.  

  • “Cách mạng 4.0 - Thách thức từ không gian mạng đối với ANQG, TTATXH và hoạt động điều tra tội phạm”

    Ngày 27/10/2020, Khoa Cảnh sát điều tra và Văn phòng Học viện đã phối hợp tổ chức buổi báo cáo thực tế về “Cách mạng 4.0 - Thách thức từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia (ANQG), trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và hoạt động điều tra tội phạm” cho cán bộ, giảng viên và học viên chuyên ngành.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT