TAG: APTA

 • “Công tác Cảnh sát trong kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo Cảnh sát”

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15/5/2024, Học viện CSND long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Công tác Cảnh sát trong kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo Cảnh sát”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát khu vực châu Á (APTA) mà Học viện CSND là thành viên.

 • “Công tác Cảnh sát trong kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo Cảnh sát”

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15/5/2024, Học viện CSND long trọng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Công tác Cảnh sát trong kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo Cảnh sát”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát khu vực châu Á (APTA) mà Học viện CSND là thành viên.

 • Đoàn đại biểu Học viện CSND thăm và làm việc tại Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

  Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện kế hoạch hợp tác với Đại học Cảnh sát Quốc gia (CSQG) Hàn Quốc năm 2023, căn cứ Thư mời của Thượng tướng Kim Suhwan - Giám đốc Đại học CSQG Hàn Quốc, từ ngày 21-25/11/2023, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã cử đoàn đại biểu gồm 04 thành viên do đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Trường bạn. Tham gia thành phần đoàn còn đó đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Quốc Công - Phó Hiệu trưởng Đại học CSND.

 • Đoàn đại biểu Học viện CSND thăm và làm việc tại Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc

  Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện kế hoạch hợp tác với Đại học Cảnh sát Quốc gia (CSQG) Hàn Quốc năm 2023, căn cứ Thư mời của Thượng tướng Kim Suhwan - Giám đốc Đại học CSQG Hàn Quốc, từ ngày 21-25/11/2023, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã cử đoàn đại biểu gồm 04 thành viên do đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Trường bạn. Tham gia thành phần đoàn còn đó đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Quốc Công - Phó Hiệu trưởng Đại học CSND.

 • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Hiệp hội APTA

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 21/9/2023, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Hiệp hội APTA

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 21/9/2023, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 • Sinh viên Học viện CSND đạt giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á lần thứ 6 năm 2020

  Trong khuôn khổ hợp tác đa phương của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát Châu Á (APTA), được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND đã chọn cử học viên tham dự cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á (International Undergraduate Conference on Policing - IUCP) lần thứ 6 do Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tổ chức với hình thức thi trực tuyến vào ngày 28/8/2020. 

 • Học viện CSND tham gia Hội nghị thường niên APTA lần thứ 4 tại Phi-lip-pin

  Thực hiện Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 - 17/10/2019, Đoàn cán bộ Học viện CSND do Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 4 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) tại Manila, Phi-lip-pin.

 • Học viện CSND tham gia Hội nghị thường niên APTA lần thứ 4 tại Phi-lip-pin

  Thực hiện Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 - 17/10/2019, Đoàn cán bộ Học viện CSND do Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 4 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) tại Manila, Phi-lip-pin.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT