TAG: chính trị-ngoại giao

  • Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

    Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng, đặc biệt là đoàn kết trong Đảng. Bác đã chỉ rõ vai trò to lớn của sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT