TAG: CMCN 4.0

 • Chú trọng chuyển đổi số trong xây dựng xã hội học tập

  Thời gian qua, để xây dựng xã hội học tập, công tác tuyên truyền được triển khai tích cực ở một số bộ, ngành và địa phương. Học tập suốt đời ngày nay mở ra nhiều cơ hội học tập tốt hơn, có chất lượng hơn gắn liền với giáo dục mở với nền tảng để thực thi là chuyển đổi số, công nghệ số.

 • Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động nhiều chiều đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo. Chủ động tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ, xây dựng các học viện, nhà trường trong Quân đội ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới là vấn đề cần được chú trọng đẩy mạnh.

 • Xây dựng nhà trường thông minh, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân đội trước tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, phát triển hệ thống nhà trường quân đội (NTQĐ) để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ (ĐNCB), nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

 • Xây dựng Trường Sĩ quan Lục quân 1 theo hướng thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

  Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 04-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đạt kết quả tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

 • Xây dựng Học viện Hải quân tiên tiến, chính quy, mẫu mực, tiếp cận cuộc cách mạng công nghệp 4.0

  Trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng, Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Học viện theo hướng hiện đại, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Hải quân.

 • Đổi mới giáo dục đại học trong thời đại CMCN 4.0

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những biến động mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống - xã hội trong thế kỷ XXI. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN), vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục và đạo tạo (đặc biệt là giáo dục đại học) trong CMCN 4.0 là phải đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức cho người học sang nền giáo dục giúp phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo.

 • Đổi mới GDNN trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đem đến những thay đổi về sản xuất và cơ cấu nhân lực trong thị trường lao động tương lai. Trong bối cảnh đó, nhiều vấn đề đối với giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cũng đang được đặt ra. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế sáng tạo, trong lĩnh vực GDNN.  

 • Những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, phát triển bền vững (PTBV) được xem là xu thế tất yếu, là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và BVMT. PTBV đang là nhu cầu cấp bách, là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới và mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa... để hoạch định chiến lược phù hợp với quốc gia đó. Trong thời đại có nhiều tiến bộ và thay đổi hiện nay do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư (4.0) tạo ra, việc thực hiện mục tiêu PTBV đối với mỗi quốc gia có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp phải không ít thách thức.

 • Mô hình “nhà trường thông minh” trong Quân đội

  Về giáo dục, đào tạo (GD, ĐT), năm học mới này, Bộ Quốc phòng tập trung đầu tư, xây dựng 4 học viện, nhà trường theo mô hình “nhà trường thông minh”. Cùng với đó, các trường tiếp tục hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong các nhà trường Quân đội (NTQĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • Xây dựng tài nguyên giáo dục mở ở trường đại học

  Tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) là vấn đề đang được nhiều nước, trong đó có Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây. Xuất phát từ quan điểm “Tri thức là của chung của nhân loại và tri thức cần phải được chia sẻ”.

 • Động lực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực an ninh - quốc phòng của nước ta hiện nay

  Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người tất yếu đưa đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), được dự báo sẽ làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Với nước ta, trong những lĩnh vực chịu sự tác động, lĩnh vực an ninh – quốc phòng (AN-QP) được xem là chịu sự tác động nhanh và mạnh. Bên cạnh những thách thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần này thực sự là cơ hội, động lực to lớn thúc đẩy lĩnh vực AN-QP nước ta phát triển.

 • Giáo dục 4.0 - Tài nguyên giáo dục mở và nhu cầu học tập của người lớn

   

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra với công nghiệp hóa theo hướng hiện đại ở nước ta

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa tới nền kinh tế thông minh. Đây sẽ là bước ngoặt, bước tiến lớn trong lịch sử phát triển của nhân loại. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia, nhiều đối tượng xã hội, trên nhiều lĩnh vực. Các thành tựu khoa học - công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm cho tài nguyên thiên nhiên, lao động phổ thông giá rẻ ngày càng mất lợi thế. Việc làm rõ những vấn đề đặt ra và đưa ra những định hướng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời gian tới là cấp bách và thiết thực.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT