TAG: Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

  • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

    Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

  • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

    Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

  • Học viện CSND tham dự Hội nghị thường niên APTA lần thứ 6

    Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 31/8/2022, Đoàn đại biểu Học viện CSND do đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội các trường Cảnh sát Châu Á (APTA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT