TAG: hưởng lương từ ngân sách

  • Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế từ 10/12/2020

    Từ 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT