TAG: Lời dặn đầu tiên của Bác

  • Lời dặn đầu tiên của Bác trong Di chúc

    Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng. Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Người trong Di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT