TAG: lực lượng CAND

 • Tinh thần phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất của lực lượng CAND

  Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng mỗi người dân Việt Nam, mỗi doanh nghiệp sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, làm giàu chính đáng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, thượng tôn pháp luật, đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 • Năm 2023, lực lượng CAND có thêm 14 GS, PGS

  Năm 2023, Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh có 14 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Trải qua 3 vòng xét, cả 14/14 ứng viên đều đạt tiêu chuẩn và đạt 100% số phiếu. Trong số 14 ứng viên được công nhận, có 1 GS và 13 PGS.

 • Tinh gọn tổ chức bộ máy , xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh

  Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong công tác tổ chức, cán bộ, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác; gắn liền với công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá chủ yếu tập trung vào công tác tổ chức cán bộ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 • Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính

  Trong các mặt công tác nổi bật nửa đầu nhiệm kỳ của Bộ Công an, có một dấu ấn đặc biệt, đó là lực lượng Công an đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, xã hội, góp phần phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số. Kết quả trên có được từ quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của người đứng đầu Bộ Công an cho tới từng CBCS trong toàn lực lượng.

 • Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Tô Lâm đối với CBCS là phải chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý, tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, để không phải xử lý nhiều cán bộ, đảng viên"...  

 • Tư duy, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia

  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lực lượng CAND đã đạt nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác Công an. Qua đó, phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

  75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại trong bối cảnh đất nước đang triển khai toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

 • Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

  (ANTV) - CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng lực lượng CAND luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

 • Cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng CAND

  Ngày 17/8/2021, Học viện CSND tổ chức lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

 • Học Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực

  Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng CAND luôn chú trọng học tập, thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy cũng như các quan điểm, tư tưởng của Người về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, là kim chỉ nam để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.  

 • Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND

  Ngày 30/11/2020, Học viện CSND đã tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương khối Cảnh sát trong lực lượng CAND, khóa 1 năm 2020. Thiếu tướng, GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. 

 • Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

  Ngày 23/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân (CAND)”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

 • Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 -2020), từ đầu nhiệm kỳ đến nay, lực lượng CAND đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác Công an: Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiềm chế sự gia tăng tội phạm và phạm pháp hình sự, công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

 • Bồi dưỡng văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND cho 293 học viên

  Ngày 18/9/2020, Học viện CSND đã tổ chức lễ bế giảng và trao Chứng chỉ cho 293 học viên tham gia Lớp tập huấn bồi dưỡng văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác điều tra của lực lượng CAND khóa 2 năm 2020.

 • Lực lượng CAND sẵn sàng nguồn nhân lực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

  Đó là phát biểu khẳng định của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” (Đề án 05) tại buổi cuộc họp Ban Chỉ đạo và thông qua Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo diễn ra sáng 30/6, tại Hà Nội.  

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT