TAG: Những sự kiện lịch sử

  • Giới thiệu cuốn sách "60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962 - 2022)"

    Cảnh sát nhân dân là một bộ phận của Công an nhân dân - lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng và Nhà nước; đồng thời là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng và ngày 20/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT