TAG: QĐND

 • Bảo đảm hậu cần trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

  Khi hạ quyết tâm chiến lược tiến công tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, một trong những vấn đề lớn được Trung ương Đảng quan tâm chỉ đạo là việc cung cấp, tiếp tế lương thực và đạn dược, bảo đảm đường sá cho hàng vạn bộ đội thuộc các đơn vị chủ lực chiến đấu xa hậu phương trong một thời gian dài. Từ tháng 11/1953, hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ đã bắt đầu hoạt động và nhanh chóng phát triển. Đánh giá về vai trò to lớn của hậu phương nói chung, công tác hậu cần nói riêng cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Chưa bao giờ trong suốt mấy năm kháng chiến, nhân dân ta đã đóng góp công sức nhiều như trong Đông Xuân 1953-1954, để chi viện cho bộ đội giết giặc... Chưa bao giờ người dân Việt Nam ra mặt trận nhiều đến vậy... Hậu phương đã chuyển cả một quyết tâm giết giặc, một tinh thần đoàn kết kháng chiến rất cao, cả một tinh thần phấn khởi cách mạng đến tận người chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận.

 • Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tham dự phiên tòa cho Điều tra viên - Khóa 4 năm 2020

  Ngày 5/10/2020, Học viện CSND đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tham dự phiên tòa cho gần 200  Điều tra viên Công an các đơn vị địa phương và Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng - Khóa 4 năm 2020. 

 • Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động nhiều chiều đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo. Chủ động tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ, xây dựng các học viện, nhà trường trong Quân đội ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới là vấn đề cần được chú trọng đẩy mạnh.

 • Xây dựng nhà trường thông minh, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân đội trước tác động từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, phát triển hệ thống nhà trường quân đội (NTQĐ) để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ (ĐNCB), nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

 • Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng: “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”. Cổng Thông tin điện tử Học viện CSND xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 • Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam

  Kế thừa tinh hoa truyền thống đánh giặc của dân tộc, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược không chỉ có sự phát triển vượt bậc cả về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật mà còn chứa đựng nhiều nét độc đáo

 • Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

  Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là bản chất truyền thống của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; là những giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng; là lý tưởng chiến đấu cao đẹp, yêu nước, yêu chế độ, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.  

 • Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài viết quan trọng: “Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Cổng Thông tin điện tử Học viện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Thứ trưởng.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT