TAG: QLKH

  • Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

    Thực hiện chủ trương Chuẩn hóa, tin học hóa, hiện đại hóa nhằm ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng “Học viện CSND thông minh”. Ngày 18/9/2018, Học viện CSND đã tổ chức buổi giới thiệu phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học do phòng Quản lý nghiên cứu khoa học chủ trì xây dựng và triển khai.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT