TAG: Quá trình hình thành và phát triển

  • Quá trình hình thành và phát triển

    Chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân đã khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên các khóa học, hệ học của Học viện đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT