TAG: tầm nhìn

  • Tầm nhìn của Đảng về phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI ​

    Tầm nhìn là một trong những yêu cầu hàng đầu, một trong những phẩm chất, đặc tính quan trọng nhất của người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu một tổ chức, một quốc gia. Tầm nhìn của lãnh đạo quốc gia là năng lực xác định được tương lai đất nước, những đặc điểm, đặc trưng lớn, cơ bản của đất nước trong tương lai.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT