Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS A khôm vông pha Chăn

Tên đề tài luận án: Điều tra tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm          Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: A khôm vông pha Chăn           Khóa: 21 (2016 - 2019)

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: TS Nguyễn Ngọc Minh;

HD2: PGS.TS  Nguyễn Đắc Hoan.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện CSND - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu, phân tích làm rõ nhận thức lý luận về  tội phạm buôn lậu,  điều tra tội phạm buôn lậu như: Khái niệm về  tội phạm buôn lậu, điều tra tội phạm buôn lậu và dấu hiệu pháp lý của tội phạm buôn lậu.

2. Nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về điều tra tội phạm buôn lậu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong điều tra tội phạm buôn lậu.

3. Nghiên cứu, phân tích đánh giá làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến điu tra tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào như: Tình hình, đặc điểm của tội phạm; đặc điểm tội phạm buôn lậu v phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm buôn lậu.

4. Nghiên cứu khảo sát, đánh giá làm rõ thực trạng điều tra tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá làm rõ ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong điều tra tội phạm buôn lậu của lực lượng Cảnh sát kinh tế ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5. Đưa ra dự báo những yếu tố tác động đến điều tra tội phạm buôn lậu của lực lương Cảnh sát kinh tế ở CHDCND Lào và đồng thời đề xuất 6 giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm buôn lậu của lượng Cảnh sát kinh tế ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.                                                           

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT